TREDJE VÄRLDSKRIGET En jämförelse av Putins uttalande om ”alla medel för att försvara Ryssland” med övriga ryska uttalanden om kärnvapen visar enligt ministern att ”eskaleringsmotorn” västs fruktan för ett ryskt kärnvapenangrepp är irrationell.

Rysslands utrikesminister Sergey Lavrov hävdar i en intervju för nyhetsbyrån TASS publicerad på tisdagen att kommentarer från amerikanska tjänstemän om möjligheten av en ”halshuggningsaktion” mot Ryssland – starkt indikerar att Washington inte utesluter mord på president Vladimir Putin.

I intervjun noterar ministern att några ”icke namngivna tjänstemän från Pentagon faktiskt hotat med att genomföra en ”halshuggningsaktion” mot Kreml” och konstaterar att ”det vi pratar om är hotet om fysisk eliminering av den ryska statschefen”. Han varnar sedan:

Om sådana idéer faktiskt ges näring av någon, borde den här personen tänka mycket noga på de möjliga konsekvenserna av sådana planer.

Mekanismerna bakom en eskalerande hot-retorik

Lavrov hänvisar i intervjun till en artikel i Newsweek från september, där det görs gällande att amerikanska försvarstjänstemän överväger ett antal alternativ som svar på en potentiell rysk kärnvapenattack. Ett av dessa alternativ uppges bestå av ”en halshuggningsattack med syfte att döda Putin i hjärtat av Kreml.”

Den ryske utrikesministern beskriver nu vad han menar är mekanismerna bakom en eskalerande hot-retorik. Fruktan för en möjlig kärnvapenkonflikt väcktes i väst efter att Putin i september tillkännagivit att Moskva avser använda ”alla medel som krävs” för att försvara Ryssland och dess folk om dess territoriella integritet hotas. Moskva har dock, påpekar Lavrov, upprepade gånger uttalat att man inte har några planer på att sätta in atomvapen, och har hävdat att ett kärnvapenkrig aldrig bör utkämpas.

Zelenskyjs uttalanden överträffar Truss

Utrikesministern anklagar också ”några av USA:s partners” för att anamma en konfronterande strategi på området kärnvapenanvändning. ”De verkar nu ha överträtt anständighetens gränser totalt” skriver han och påminner om att Storbritanniens tidigare premiärminister Liz Trussutan en skugga av tvivel under valdebatterna förklarade att hon var helt redo att beordra ett kärnvapenangrepp.” Lavrov kommer också in på Ukrainas uttalanden i frågan och kommenterar här:

...Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har gått så långt som till att kräva Nato-länders förebyggande kärnvapenangrepp mot Ryssland. Även detta är bortom gränserna för vad som är acceptabelt.