LIBERALERNA Nyamko Sabuni och Liberalerna ryter till. Krav på: underkastelse för Polen, hårda nypor av EU och initiativ till demokrati-toppmöte av Sverige – ska rädda partiet kvar i riksdagen.

Liberalerna under Nyamko Sabunis ledning går inte så bra.

Opinionsundersökningar pekar mot ett utträde ur riksdagen efter nästa års val. Man ser sig därför nödgade att profilera sig genom olika utspel.

För ett år sedan till exempel gick Sabuni ut med en hyllning till klankulturen, vilken hon stolt betraktar sig som en del av.

Hittills verkar dock den sortens utspel haft en motsatt effekt än den avsedda.

Klankultur och gängbrottslighet är trots allt inte något som de flesta svenskar uppskattar, även om de kanske inte vågar dra några politiska slutsatser av detta ogillande.

Bättre då måhända för Liberalerna att välja ett ämne som är mer mainstream och politiskt korrekt – och försöka hitta ett exempel där man kan framstå som den enda som inte bara pratar – utan också gör något.

Polen har retat upp EU genom sin vägran dels att hålla sina gränser vidöppna för folkutbytare, dels att ge homolobbyn fritt spelrum.

Tänk om ett antal svenska liberaler skulle visa prov på civilkurage och mod genom att åka till Polen och läxa upp några homofobiska politiker.

I en debattartikel publicerad i Aftonbladet skriver de liberala riksdagsledamöterna Nyamko Sabuni (även partiledare), Arman Teimouri och Robert Hannah:

”I dag reser vi till Polen för att för att med egna ögon och öron se och lyssna direkt till dem som lever under ständigt förtryck i en hbtq-fri zon.”

Skribenterna framhåller sedan modet hos delegationens deltagare genom att betona att det är oklart dels huruvida man kommer släppas in, dels hur man kommer att bemötas – men att man är beredd att utstå svårigheter för att ”visa att de som lever i utsatthet inte är ensamma i sin kamp för ett inkluderande och tolerant Europa.

Europas mest homofoba land

De levererar sedan en beskrivning av situationen i ett fruktansvärt land:

”Polen refereras ofta till som Europas mest homofoba land och det har nu gått två år sedan fler än hundra kommuner och städer, motsvarande en tredjedel av landet, utfärdade särskilda deklarationer för hur hbtq-frågor ska hanteras.”

Debattörerna upprörs över att polsk lag stipulerar att skolor inte ska propagera för homosexualitet till elever och de anser att landets så kallade ”hbtq-fria zoner” utgör ”ett av de tydligaste tecknen på hotet mot den liberala demokratin i Polen och Europa.”

Författarna menar att den nuvarande regeringen ”alltför ofta framstår som motvilliga européer” och lovar att Liberalerna åter ”kan placera Sverige i Europasamarbetets kärna”.

För de EU-länder som inte agerar i ”ett ovillkorligt försvar av mänskliga rättigheter” ska, resonerar de, ”konsekvenserna vara kännbara”.

Trepunktsprogram

Artikeln avslutas med lanseringen av ett nytt trepunktsprogram från debattörernas parti – ett program som ska visa att Liberalerna är relevanta och förtjänar att finnas kvar i riksdagen.

  • EU måste skapa ”ett snabbspår för granskning av Polen” och ges handlingsutrymme att ”snabbare frysa fler utbetalningar tills det att respekten för allas lika värde återupprättats”.
  • Liberalerna kräver att Sverige under sitt ordförandeskap i ministerrådet om två år tar ”initiativ till ett särskilt toppmöte om rättigheter, demokrati och rättsstatlighet inom unionen”.
  • Liberalerna föreslår att ”länder som inte följer demokratins principer” ska kunna uteslutas ur EU.

Det återstår att se huruvida detta utspel till skillnad från de tidigare kommer att kunna vända på Liberalernas nedåtgående spiral.