STOCKHOLM. På lördag hålls en manifestation till stöd för ”hotade” kulturmarxister och andra svenskfientliga personligheter på Kulturhuset i Stockholm.

Förfölöjde, hotade och misshandlade konstnären Dan Park - inte välkommen på manifestation för hotade konstnärer och författare.

Förföljde, hotade och misshandlade konstnären Dan Park – inte välkommen på manifestation för hotade konstnärer och författare.

En manifestation till stöd för ”hotade” kulturmarxister kommer att hållas nu på lördag kl 14:00 i Stockholm på Kulturhuset. Manifestationen är till stöd för konstnärer och författare vilka hotats för sina verk. Men manifestationen är endast till stöd för svenskfientliga samt kulturmarxistiska konstnärer och författare.

På kulturhusets hemsida skriver man att ”högerextrema krafter” hotar hela samhället, inklusive konstnärer och författare.

Hotet från högerextrema krafter riktas idag inte bara mot samhällskroppen – utan också mot författare, poeter och bild- och formkonstnärer. Ofta mot de som ger uttryck för sin åsikt i offentligheten. Hoten kommer i många former: mejl, kommentarer, telefonsamtal, hembesök, brev och hembesök. Men också vandalisering av utställningar och till och med misshandel. Alla hoten har dock samma uppsåt: att tysta. Att plantera rädsla, att skrämma till tystnad och självcensur. Att tysta röster när de behövs som mest.

Men det är enbart personer som drabbats av ”hotet” från så kallade högerextrema krafter som erbjuds stöd och som får delta i manifestationen. Konstnären och yttrandefrihetskämpen Dan Park har hotats, misshandlats och trakasserats flertalet gånger av vänsterextrema krafter samt fått sin konst konfiskerad av polisen. Park har dock inte blivit inbjuden att medverka på manifestationen eftersom han har drabbats av hotet från de vänsterextrema krafterna i samhället, alltså ”fel” krafter.

På manifestationen medverkar bland annat vänsterextremister så som juden Dror Feiler, bluffhistorikern Henrik Arnstad, Alexandra Pascalidou och den dekadenta ”konstnären” Elisabeth Ohlson Wallin som är känd för sin fotoutställning Ecce Homo bestående av homoerotiska motiv.

Manifestationen arrangeras av Konstnärernas Riksorganisation, Svenska PEN, Sveriges Författarförbund och Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare.

Källa:
Manifestation till stöd för hotade konstnärer och författare


  • Publicerad:
    2015-02-11 09:45