FINLAND Ett medborgarinitiativ har lanserats i Finland för att stänga det ryska konsulatet på Åland, vilket enligt initiativtagarna utgör en säkerhetsrisk. För att det ska tas upp i riksdagen krävs det att initiativet får 50 000 underskrifter inom sex månader.

För lite mer än en vecka sedan lanserade man i Finland ett medborgarinitiativ för att stänga det ryska konsulatet på Åland. Hittills har medborgarinitiativet samlat drygt 27 000 underskrifter. På hemsidan där de olika namninsamlingarna pågår kan man läsa om hur dessa funkar:

Medborgarinitiativet tas upp till behandling i riksdagen om minst 50 000 personer stöder initiativet inom loppet av sex månader.

Kansalaisaloite.fi

Enligt dem som ligger bakom initiativet äventyrar det ryska konsulatet Finlands säkerhet. Svenska Yle skriver att ”konsulatet på Åland inrättades år 1940 efter vinterkriget, i enlighet med Sovjetunionens krav”. Konsulatets uppgift är att övervaka Ålands demilitarisering, något som nu allt oftare diskuteras i och med Finlands medlemskap i krigsorganisationen Nato.

Det ryska utrikesministeriet kommenterar att man arbetar utifrån att Finland kommer att fortsätta ”uppfylla sina folkrättsliga förpliktelser angående Ålands demilitariserade status och det ryska konsulatet som är beläget där”.