SVERIGE Efter ett inlägg på den ryska ambassaden i Stockholms hemsida om Sveriges Nato-ambitioner har den ryske ambassadören kallats upp av UD. I inlägget konstateras bland annat att Sverige blir en amerikansk vasallstat och ett legitimt militärt mål för Ryssland om man ansluter till Nato.

Igår publicerade Rysslands ambassad i Stockholms hemsida ett inlägg av ambassadören Viktor Tatarintsev, som kommenterar riksdagens nyligen hållna omröstning om Nato-medlemskapet.

Ambassadören skriver bland annat om hur ensidig Nato-debatten i Sverige som ledde fram till omröstningen i riksdagen har varit:

Under tiden har landets största mediekanaler, ledande politiker och så kallade experter ansträngt sig att aktivt forma den allmänna opinionen genom att intensivt övertyga vanliga svenskar om en enda sak: att detta steg är en absolut välsignelse och en omhuldad biljett till en ljusare framtid. Våga bara att ifrågasätta rationaliteten i detta hastigt fattade beslut! Och alla som törs att offentligt framföra en motsatt synvinkel riskerar att själva få uppleva hur selektivt Sveriges främsta stolthet – demokrati och yttrandefrihet – fungerar. Håller du inte med? Då gör du dig skyldig till att sprida ”rysk propaganda”. Och att stödja Ryssland är, som bekant, den åttonde dödssynden (även om den kristna läran tolkas ganska fritt i västvärlden).

Idag uppmärksammar bland annat Aftonbladet att ambassadören skriver att ”de nya medlemmarna i fiendeblocket kommer att bli ett legitimt mål för försvarsåtgärder från Rysslands sida, även av militär karaktär”. Ambassadören anklagar också Sverige för att lida av rysskräck och att svenskar är ”förbittrade över förlorade imperieambitioner” och konstaterar att Sverige blir en ”lydig amerikansk koloni” ifall man ansluter till den transatlantiska krigsalliansen.

Journalisten om ambassadören: "Han är en dårfink"

Svenska Utrikesdepartementet (UD) ska ha uppfattat inlägget som så pass hotfullt att man kallat upp Tatarintsev. Till Aftonbladet säger journalisten Malcolm Dixelius, som presenteras som Rysslandskännare, att Moskva har uppfattningen att Nato-länder och dess sympatisörer är underställda amerikansk överhet.

— Det är vad de säger om Ukraina också, att de inte slåss för sin självständighet utan på uppdrag av USA. Ryssarna tycker själva att landets storhet ligger i att de bestämmer över sin nära omvärld. I den ryska debatten har det aldrig funnits någon idé om att de nog skulle må bra av att vara lite mindre och ta hand om sig själva, säger Dexelius.

Dixeslius tror vidare att Sverige hade varit ett militärt mål för Ryssland även om man valt neutralitet och hävdar att ”Ryssland har aldrig förskonat någon som utropat sig som neutral”.

Om Tatarintsev säger Dixelius:

— Han är en dårfink, en väldigt vårdslös person. Jag har känt honom sedan 1980-talet. Han har alltid varit en stor Sverigevän, det här är nog den bästa plats han kan tänka sig på jorden. Men hans uppdrag i den desperata situation där Ryssland befinner sig är att agera hotfullt, att skrämma Sverige.

I ett uttalande säger utrikesminister Tobias Billström (M) att UD kallat upp ambassadören för att markera mot ”detta uppenbara påverkansförsök”.

— Sveriges säkerhetspolitik bestäms av Sverige och ingen annan, påstår Billström vidare.

Ryssland har varnat Sverige otaliga gånger

Det är inte första gången Moskva använt en hotfull retorik mot Sverige sedan svenska politiker valde att ta tydlig ställning för Nato-blocket i samband med den ryska invasionen av Ukraina.

Sergej Beljajev, högt uppsatt tjänsteman inom ryska utrikesdepartementet, sa redan i mars förra året då frågan om Natomedlemskap för Sverige och Finland återaktualiserats att en Nato-expansion i Norden skulle få ”allvarliga militära och politiska konsekvenser som kräver att man reviderar hela skalan av relationen till dessa länder och vidtar vedergällningsåtgärder”.

En dryg månad senare när det dåvarande svenska regeringspartiet Socialdemokraterna var på väg att revidera sin inställning till Nato och skapa en majoritet för krigsalliansen i riksdagen varnade den tidigare presidenten Dmitrij Medvedev för ”allvarliga konsekvenser” om Sverige övergav sin formella neutralitet. Medvedev resonerade bland annat kring att ”återställa kärnvapenbalansen i Östersjöområdet”.

Bara dagar efter detta kommenterade det ryska utrikesdepartementets taleskvinna Maria Zakharova varningarna:

— Vi har utfärdat våra varningar, både offentligt och genom bilaterala kanaler. De vet om detta, så det är ingenting att överraskas av. De har blivit informerade om vart det skulle leda

Trots detta har svenska och finländska politiker med draghjälp från pressen spridit uppfattningen att Nato är de nordiska ländernas enda möjlighet till säkerhet. De Nato-vänliga riksdagspartiernas egen utredning kom också fram till att Ryssland inte kommer att angripa Sverige om man ansluter till krigsalliansen. Politikerna förväntade sig dock ”begränsade våldshandlingar” och ”påverkansoperationer” från ryskt håll.