MÅNGKULTUREN. Invandrare och utslagna människor förvandlar Kalifornien till en levnadsmiljö som liknar Indien och afrikanska länder. Sjukdomar sprids via avföring som människor tömmer ut på gator, trottoarer och i parker.

Problemen med hundbajs i Kalifornien är obefintliga i jämförelse med det allt värre problemet med människoexkrementer som ligger som sjukdomshärdar i stan.

Avföringen sprider nu allt fler och allt allvarligare sjukdomar, som tyfus.

Medier i USA kallar det ”medeltida sjukdomar” efter en varning uttalad i februari av Kaliforninens guvenör Gavin Newsom, men de har mindre med medeltiden att göra än med dåligt leverne och en dålig social ordning.

Tyfus var orsaken till att upp emot en kvarts miljon människor dog i arbetslägren i östra Tyskland och Polen under andra världskriget. Där förde lägervakterna en ojämn kamp mot tyfusen i de på grund av de allierades bombningar alltmer avskurna arbetslägren.

Tyfus sprids via löss som ofta sitter på råttor och andra djur och människor.

Man använde då det relativt ineffektiva insektsbekämpningsmedlet Zyklon-B mot den tyfusbärande ohyran, lössen, och såg till att sanera sängkläder, kläder och människor genom att raka av håret på dem.

Men inte ens det används i dag i amerikanska stater som Kalifornien, Oregon och Washington (state), där de sanitära olägenheterna nu har blivit ett oroande samhällsproblem.

Tyfusutbrott i Los Angeles har pågått under senaste året
Kalifornien beräknas numera utgöra vistelseplats för en fjärdedel av alla hemlösa i USA, både europeiska amerikaner och rasfrämlingar från tredje världen. Det beror troligen både på det varma klimatet där och på den liberala invandringspolitiken.

Nyligen drabbades centrala delar av Los Angeles av ett tyfusutbrott. Myndigheterna stängde stadshuset i Los Angeles efter rapporter om att det invaderats av misstänkt sjukdomsspridande råttor.

I staten Washington har alltfler människor infekterats av shigellabakterier som ger olika dysenterisjukdomar och som sprids via avföring. Även utbrott av skyttegravsfeber förekommer, en sjukdom som fått sitt namn efter de sanitära olägenheterna i skyttegravarna under första världskriget, där bartonellainfekterade kroppslöss spred sjukdomen.

I södra Kalifornien, New Mexico, Ohio och Kentucky förekommer hepatitutbrott, som också företrädesvis sprids via avföring.

Det kommer många invandrare från tredje världen till USA. En del av dem hamnar i tältläger i städerna eller i mindre kåkstäder och husvagnsparker utanför de tätbebyggda områdena. USA har också stora sociala problem bland den europeiskt vita befolkningen.

Många hemlösa vita har, liksom i Sverige, missbruksproblem av olika slag, men under senare årtionden har antalet människor som på grund av saker av ekonomisk art de inte kan styra över lett till hemlöshet; inte minst efter de USA-baserade globala bankernas finansiella spekulationer som kraschade 2008 och tvingade ut skötsamma människor på gatan. USA:s befolkning lider fortfarande av bankernas hänsynslösa hantering av finanserna.

Problemet beror inte enbart på fattigdom, i många kulturer känner man sig instängd om man ska ”befria sig” i ett litet stängt utrymme; det känns friare och mer naturligt att uträtta sina behov utomhus.

Som exempel bajsar Nigerianer fritt var som helst mer än något annat folk i Afrika, och ligger på andra plats efter Indien – som är värst i världen beträffande detta levnadssätt.

Den store hinduiske och nationalistiske ledaren Mahatma Ghandi sade redan på 1920-talet om situationen i Indien att ”hygien är viktigare än frigörelse”, något som förre indiske premiärministern Manmohan Singh refererade till 2008. Men situationen har inte blivit bättre i Indien heller.

Mångkulturen tar i varierande grad även den delen av sina kulturer med sig till västvärlden när de flyttar hit.

Delar av mångkulturen föredrar att befria sig i det fria
Det finns inga säkra svar på varför mångkulturen beter sig på detta sätt. Bland judiska människorättsorganisationer hävdas det i regel att det handlar om fattigdom och att myndigheter inte tar ansvar för att anordna toalettfaciliteter, men det visar sig oftast att när myndigheter gör det, fortsätter människorna att tömma sina tarmar på andra ställen.

Innan zigenarlägret på Soregnfri i Malmö till slut stängdes på grund av att situationen där blev ”ohållbar” försökte man med insatser från frivilligarbetare förbättra den sanitära situationen genom att placera toaletter, typ ”Baja-Maja” för att hjälpa zigenarna.

Efter bara ett par dagar var de överfulla med avföring och gick inte längre att använda. På frågor till de boende zigenarna om varför de inte hade blivit skötta så att de skulle kunna använda dem en längre tid, var det vanligaste svaret att ”ingen hade kommit för att tömma toaletter”, för sådant ägnade de sig inte själva åt.

I en intervju för tidningen Sunday Vanguard berättade en en nigerian, Emeka Agwuenyi, att han inte kunde sluta bajsa fritt, trots att han var en utbildad man.

— Jag kan inte alltid göra det i ett litet rum. Jag tycker inte om att använda toaletterna i Lagos [i Nigeria]. Därför känner jag mig fri när jag gör det utomhus när jag är i byn, sade Agwuenyi som anser att det ger honom en känsla av tillfredsställelse, frihet och glädje att bajsa utomhus.

Det finns även specifika mångkulturella aspekter av problemet, bland annat att det hos vissa är förbjudet att använda samma toaletter som kvinnor i fertil ålder använder.

Förbud mot svineri är rasistiskt
Problemet är även etiskt: I USA anser starka röster att det är rasistiskt att straffa människor som lättar sig offentligt utomhus, eftersom det främst är rasfrämlingar som beter sig så.

Därför har Denver, huvudstaden i Colorado, minskat påföljderna för sådana beteenden, och lagarna tillämpas dessutom olika beroende på vem det är som bryter mot dem. Personer som anses göra sådana överträdelser av ”livskvalitetsskäl” får mildare eller inga straff.

Det innebär i sin tur att det för visa befolkningsgrupper har blivit juridiskt mer riskfritt att grisa ned miljön. Därmed ökar risken för allvarliga sjukdomsutbrott.

Denver har som officiell strategi att trotsa president Donald Trumps ”hårda” invandringspolitik och har övervägt att utropa Denver till en fristad för illegala invandrare. Genom att omdefiniera stadens lagar beträffande invandrarnas beteenden och avkriminalisera tidigare kriminella beteenden, riskerar Denver heller inte att få federala bidrag indragna.

Om invandrarna inte kan straffas för några brott eftersom brotten inte längre definieras som brottslighet, har man officiellt inget problem med mångkulturens beteenden.

Bildmontage: t v Dr. Glenn A. Lopez; t h ACLU:s människorättsadvokat Mark Silverstein.

Juden Mark Silverstein är juridisk chef för Colorados organisation för amerikanska mänskliga rättigheter (ACLU). Han förklarar situationen:

— Ofta är det en grund för att bli deporterad om man har blivit dömd även för mindre störande av allmän ordning som kan ge ett års fängelse.

Av det skälet sänker man maximistraffet för denna typ av ”störande ordning” till böter eller fängelse i maximalt 30 dagar. Då riskerar inte de illegala invandrarna att bli deporterade.

Samtidigt använder tjänstemän för folkhälsa och politiker i flera amerikanska stater ord som ”katastrof” och ”folkhälsokris” när de talar om de farliga sjukdomsutbrotten.

Dr. Glenn A. Lopez är läkare som behandlar hemlösa patienter i Los Angeles med sin mobila sjukvårdsenhet:

— Det blir precis som en tredje världen-miljö där mänskliga exkrementer kontaminerar de levnadsytor där de äter och sover. Även de som tror att de är skyddade från dessa sjukdomsutbrott – det är de inte, säger Lopez, för även om sjukdomarna hittills mest förekommer i områden befolkade av invandrare och hemlösa amerikaner, kan de lätt spridas till andra befolkningsgrupper, säger han.

Att delar av USA på detta sätt förvandlas till ”tredje världen” beror till stor del på att folk från tredje världen flyttar dit.

Källor:
San Francisco Squalor: City Streets Strewn With Trash, Needles And Human Feces
Why Nigeria ranks second worst open defecating country in the world
‘Medieval’ Diseases Flare As Unsanitary Living Conditions Proliferate
Rare infectious diseases are rising at an ‘alarming’ rate in Seattle’s homeless population, concerning health officials
Rats, Public Defecation, & Open Drug Use: Our Major Western Cities Are Becoming Uninhabitable Hellholes


  • Publicerad:
    2019-04-23 11:30