JK har beslutat att Mein Kampf med flera alster får säljas på marknader även fast det upprör svenskfientliga krafter.

Motståndsrörelsens butik, Kampboden, har sedan något år tillbaka hyrt försäljningsbord på marknader i syfte att sprida litteratur och annat materiel till en större grupp av människor. Detta har bland annat skett i Småland och Skaraborg. All litteratur som saluförts har bedömts som laglig.

I sommar har Kampboden synts till på två marknader i Norrland, vilket orsakat medieskriverier. Inte för att Kampbodens marknadsansvariga skulle ha uppträtt störande på något sätt eller försökt påtvinga människor ett budskap utan för att vissa krafter är emot den yttrandefrihet de själva talar vackert om.

När varken polis eller marknadsarrangörer haft laglig grund att lösa upp Kampbodens försäljningsbord så har man försökt hindra budskapet genom att polisanmäla den litteratur som sålts. Bland utbudet på Burträsk marknad fanns alltifrån Tyrrunekåsor, överlevnadsböcker, Henrik Pihlströms skiva Sånger till folket samt Mein Kampf. Det var framförallt det sistnämnda verket som väckte sådan anstöt hos vissa.

Polisen lämnade själv in en anmälan om hets mot folkgrupp och idag kom beslutet från Justitiekanslern om att inte vidta några åtgärder mot marknadsståndet i Burträsk. JK:s bedömning var att Mein Kampf gavs ut för så länge sedan att åtal inte kan väckas. Inte heller gentemot övriga alster fann man någon anledning att inleda förundersökning.

För oss på Kampboden är det så klart glädjande att det svenskfientliga systemets censur ännu inte är så total att man kan förbjuda de åsiktsyttringar som inte håller med om att massinvandring, rasblandning och ”mångkultur” är några tecken på att vi lever i ett paradis.

Mein Kampf snart i en marknad nära dig. Väl mött!

/Kampboden.

Se filmer från marknader med Kampboden nedan:

 

 

 


  • Publicerad:
    2010-07-19 00:00