INRIKES. Två miljoner dricksvattenkonsumenter får i sig för mycket PFAS, visar en ny undersökning från Naturskyddsföreningen.

Enligt en ny undersökning från Naturskyddsföreningen förekommer för höga halter av miljögiftet PFAS på 16 av 42 platser som undersökts. Detta innebär enligt undersökningen att cirka två miljoner dricksvattenskonsumenter får i sig för mycket PFAS.

— Tyvärr bekräftar det någonting vi misstänkt länge, att hela vår miljö är förorenad av PFAS. Det som vi ser i vårt dricksvatten är bara toppen av ett isberg, säger Karin Lexén, Naturskyddsföreningens generalsekreterare, till Sveriges radio.

I september sänkte EU:s livsmedelsmyndighet EFSA gränsvärdet för PFAS, varför gränsvärdet nu överskrids på fler platser än tidigare. Förutom de 16 platserna som inte klarade gränsvärdet bedöms halten på ytterligare 9 platser vara för höga.

— De här gränserna sätts utifrån tanken att man ska kunna ha ett intag hela livet. Det är alltså inte farligt att dricka vattnet utan det viktiga är att vi renar vattnet så att vi över lång tid inte utsätter oss för de här nivåerna, säger Karin Lexén.

Livsmedelsverket vill vänta med att sänka gränsvärdena tills EU:s nya dricksvattendirektiv kommer.

– Jag förutsätter att man kommer vara väldigt lyhörda för den vetenskapliga underlagen, både på EU-nivå och på nationell nivå sedan, säger Jennie Nilsson, regeringens ansvariga minister för dricksvattensfrågor, till Sveriges radio.


  • Publicerad:
    2020-11-13 21:25