INRIKES. Fyra utvalda aktörer får dela på 25 miljoner kronor för att gynna migrationsprocessen och integrationen i Sverige. Bland annat har ”Clowner utan gränser” beviljats stöd för att kunna ”skapa möten genom leken”.

Det är den Europeiska asyl-, migrations- och integrationsfonden AMIF som beviljat miljonstöd till Clowner utan gränser, Jämtland-Härjedalen Idrottsförbund, Strömsunds kommun och Röda Korset och deras projektidéer för bättre integration.

Över 20 aktörer hade ansökt om stöd som skall användas till aktiviteter för ”tredjelandsmedborgare” som tagit sig till Sverige.

Pengarna skall bland annat fördelas så att Clowner utan gränser ska kunna leka sig till ”stärkta relationer” på asylboenden medan Strömsunds kommun och Röda Korset ska ”se över förutsättningarna för en mer human och rättssäker återvändandeprocess”.

Källa:
Miljonstöd till fyra migrationsprojekt


  • Publicerad:
    2017-07-14 15:55