IT. ”Welcome App” heter en ny applikation till mobiltelefoner med syfte att sammanföra svenskar med ”nyanlända” rasfrämlingar. Recensionerna på Google play visar också hur användarna i princip uteslutande består av svenska tjejer och utländska män.

Så här föreställer sig applikationstillverkarna att det kan gå till när den 30-årige IT-killen Kamal söker kontakt med svenskar som kan lära honom att ”fika”.

I samband med Almedalen gjorde en man vid namn Olle Öberg en politiskt vinklad video om Motståndsrörelsens närvaro på politikerveckan, där han bland annat intervjuade politiska motståndare och av media uppskrämda invandrare. I videon proklamerar han stolt att han sponsrats av en mobilapplikation vid namn ”Welcome App”. Enligt Öberg ska den ”hjälpa nyanlända personer att föras samman med etablerade svenskar”.

Efter en närmare undersökning av vilka som tycks ladda ner och använda appen framgår det tydligt att Olle Öberg är väldigt ensam som svensk man att använda Appen.

Majoriteten av de som recenserat den, med undantag för Öberg själv och ett par av programmerarna, är svenska kvinnor och utländska män som mest klagar på att Appen hänger sig och att funktionerna inte fungerar.

Det var så bra , men nu det funkar inte”, skriver exempelvis Ala’a Aldroub. ”Jag använder det,men 2dagar är att funkar inte” låter Taqi Gholami meddela, som också skriver sitt namn med persiska bokstäver.

Det är dock inte bara männen, utan även de svenska kvinnorna, som tycks ha svårt att få till ett ”möte” över folkgränserna:

Snälla laga snabbt då vi behöver dess funktioner i vårt idella arbete” skriver exempelvis Hanna Rannerud. Andra ger helt enkelt upp, såsom Jenny Grannas som skriver: ”Nu fungerar den inte alls, hänger sig direkt. Innan var den rörig, svår att förstå, matchade inte. Jättesynd att den inte blev bättre än så här, idén var god. Jag avinstallerar nu.

På applikationens hemsida kan man läsa att den utvecklats i samarbete med ett flertal företag, däribland Pressbyrån, Coop, Microsoft, Telia, Ben & Jerrys och Claes Ohlsons.

I skrivande stund meddelar man även att Appen hittills har resulterat i 2 3561 ”handshakes”, vilket med största sannolikhet innebär bekräftade fysiska möten.

Har du också testat Welcome App eller vill du bara ge din mening om själva idén bakom? Lämna då en recension på Google Play.


  • Publicerad:
    2017-07-14 21:00