INRIKES. Miljöpartisten Nils Karlsson skriver i en artikel på SVT Debatt att fri abort bör tillåtas åtminstone fram till 22:a veckan och att det bör fokuseras på invandring istället.

Nils Karlsson, gruppledare för Miljöpartiet i Malmö, har skrivit en debattartikel på SVT Debatt om hur han anser det vara meningslöst att diskutera hur länge gravida kvinnor ska tillåtas göra abort.

”För det är helt enkelt inte så att rätten till liv innebär rätten till en annan människas kropp. Du får inte leva inuti en annan människa mot dennes vilja. Om jag blir inopererad i dig har du ingen som helst skyldighet att inte ta bort mig”, skriver Karlsson som tidigare sagt sig stå för fri abort fram till födelseögonblicket men som nu nöjer sig med fri abort fram till graviditetsvecka 22.

”Så i stället för att lyssna på de som vill göra det lättare för en mikroskopisk cellklump än en flykting att få ett liv i Sverige eller andra som vill bestämma över kvinnors kroppar bör vi så småningom i stället tillåta fri abort och ta bort statens veto över kvinnors beslut”, fortsätter han och avslutar med att påpeka att abortfrågan inte är samhällets beslut:

”Att bestämma sig för abort kan vara ett enkelt beslut eller ett svårt beslut. Men det är ett beslut. Ett beslut som bara ska få fattas av den som är gravid.”

Källa:
Gravida kvinnor är inte statens egendom


  • Publicerad:
    2014-03-11 22:00