Den värmländske miljöpartisten Bernt Eklund från Hagfors, nionde kandidat på partiets riksdagslista i regionen, har retat upp ledande partikamrater och riskerar att bli utkastad från partiet. Anledningen är att han sagt att invandringen är ett miljöhot och utgör en belastning på naturen.

Miljöpartisten Bernt Eklund satte nyligen in en annons i lokala Torsbybladet där han tar avstånd från invandring eftersom den utgör ett miljöhot och en belastning på naturen.

Annonsen har retat upp ledande partikamrater och nu finns risken att Eklund blir utkastad ur partiet.

– Eklunds åsikter är så avvikande från vårt partipolitiska program att han bör överväga om han ska byta parti, säger riksdagsledamoten Leif Björnlod till TV 4 Värmland.

Eklunds plats på riksdagslistan och hans förtroendeuppdrag ska i helgen diskuteras inom partiet, uppger Ragnar Mensner som är styrelseordförande för miljöpartiet i Värmland.

– Om han inte ändrar sina åsikter radikalt, tror jag inte att han kan vara kvar i partiet, säger Mensner till TV 4 Värmland.

Men trots Eklunds till synes sunda tankegångar vittnar resterande del av hans annons att han inte analyserat problemet på ett korrekt sätt. Eklund menar att befolkningen måste minska genom slopat barnbidrag för det tredje barnet. Enligt Eklund är detta enda sättet att minska belastningen på naturen.

Eklund har dock fel. Belastningen på naturen och miljön uppkommer då alltför många människor samlas på ett och samma ställe, dvs. i storstäderna. Där uppstår olika problem eftersom det inte är naturligt för människor att bo där. Landsbygden utarmas genom att de styrande politikerna medvetet försvårar levnadsförhållandena där, vilket innebär att människor måste flytta in till storstäderna. När människor från landsbygden inte längre räckt till har de styrande politikerna tagit in människor utifrån genom en kolossal massinvandring, varpå andra problem uppstår.

Den svenska befolkningen minskar redan då det skaffas för få barn för att väga upp antalet döda. Samtidigt skaffar främlingarna i landet desto fler barn. Om den ariska befolkningen, som är i minoritet (färre än 10 procent av jordens befolkning är vita) ska kunna klara av framtidens prövningar och överleva måste arierna, och därmed också svenskarna, skaffa fler barn än nu och uppfostra dem i en sund nationell anda. Det bör Eklund, som vill utgöra ledarskap för det svenska folket, tänka på.


  • Publicerad:
    2006-06-17 00:00