INRIKES. Moderaterna öppnar för att börja kartlägga sexualbrottslingars etniska ursprung i ett försök att stävja våldtäktsepidemin som drabbat Sverige.

I ett populistiskt utspel öppnar nu Moderaterna för att börja kartlägga sexualbrottslingars etniska ursprung. Anledningen är att skaffa sig tillräcklig kunskap för att ”kunna vidta lämpliga åtgärder”.

— Vi vill att det görs en ny omfattande kartläggning av sexualbrotten. Vem är förövaren och vem är offret. Det är viktigt för att kunna dra mer slutsatser, i synnerhet om det förebyggande arbetet, säger Moderaternas rättspolitiske talesperson Tomas Tobé.

På en direkt fråga om detta gäller även gärningsmannens etnicitet svarar Tobé:

— Ja, det tycker jag. Det är viktigt att lära oss mer om vem som begår brott, det kan handla om ålder, men även ursprung.

Moderaterna har ännu inte bearbetat förslaget inom Alliansen. Men ställer sig de resterande borgerliga partierna bakom förslaget är det sannolikt att regeringen böjer sig, detta enligt SVT Nyheters inrikespolitiske kommentator Mats Knutson:

— Regeringen har hittills varit kallsinning. Men om samtliga borgerliga partier kräver en sådan sak skulle det säkert få stöd av Sverigedemokraterna. Då är det sannolikt att regeringen skulle böja sig, för i så fall är det riksdagens vilja. Sedan kan det dröja innan regeringen tillsätter en sådan utredning.

Senaste statliga undersökningen av Brottsförebyggande rådet som gjordes i ämnet genomfördes 2005, men efter att invandrare visat sig vara kraftigt överrepresenterade har intresset för vidare forskning i ämnet varit svalt från etablissemanget.

Privatpersonen Joakim P Jonasson har dock på eget bevåg nyligen släppt en statistisk sammanställning som visar på en enorm överrepresentation av arabiska och afrikanska invandrare vad gäller sexualbrott.

Källa:
Moderaterna vill kartlägga etniciteten på gärningsmän i sexualbrott


  • Publicerad:
    2017-11-13 19:05