NORRBOTTEN. När moderaten Rigmor Åström lade en motion i Bodens kommunfullmäktige om att ”berörda nämnder skyndsamt skapar verksamma riktlinjer och rutiner för att bekämpa barnäktenskap” hoppades hon få en majoritet bakom sig. Men Socialdemokrater och andra extremistpartier i folkförsamlingen rösta ned den, då de ansåg att ”nuvarande lagstiftning” är god nog.

En majoritet av Bodens politiker anser inte att det behövs krafttag mot barnäktenskap.

”Det finns redan förutsättningar för att alla omyndiga flickor i Boden ska behandlas enligt svensk lag” , blev svaret från Boden kommun när lokalpolitikern Rigmor Åström (M) lade en motion om att kommunen bör vidta kraftåtgärder för att förebygga barnäktenskap.

När kommunfullmäktige skulle behandla motionen, som yrkade på starkare rutiner och riktlinjer för att skydda unga flickor som riskerar att hamna i äktenskap med vuxna män, valde den styrande koalitionen bestående av Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Norrbottens sjukvårdsparti, Liberalerna och Kristdemokraterna att rösta ned den. Vänsterpartiet lade ner sina röster, medan Sverigedemokraterna och Centerpartiet röstade för Moderaternas förslag.

— Jag hade hoppats att den här motionen skulle föra flickornas sak framåt. De flickor som kommer till Sverige och är gifta eller gifts bort. Jag är mycket besviken på det här svaret, säger Rigmor Åström (M) till Norrländska Socialdemokraten (NSD), och fortsätter:

— Migrationsverket sade 2016 att man hade ungefär 132 asylsökande barn som var gifta, men bedömde att mörkertalet är stort. En del kan ha passerat Boden under den här tiden.

Men enligt den socialdemokratiskt ledda maktalliansen i Boden är barnäktenskap inga problem i den mångkulturella kommunen.

– Den lagstiftning vi behöver har vi, de rutiner vi behöver de har vi, menar socialdemokraten Béatrice Öman.

Källa:
Motion om att förhindra barnäktenskap avslogs


  • Publicerad:
    2018-05-24 10:00