PROTESTAKTION. Tidigare under kvällen höll Näste 1 en protestaktion utanför USA:s ambassad i Stockholm. Syftet var att fördöma Trump-regimens bombningar av Syrien som genomfördes under natten till lördagen i samarbete med England och Frankrike. Uppdaterad med film och text.

Nästeschef Anders Rydberg höll ett brandtal där han sade att de enda som tjänar något på en sådan attack är den globala sionistiska eliten, inte det amerikanska folket eller befolkningen i Syrien. Efter talet lät Nordiska motståndsrörelsen krigsförbrytarna smaka på sin egen medicin – genom att bomba USA!

Efter att aktionen hade avslutats så blev en aktivist gripen av polisen.

In English:

Earlier this evening, the Nordic Resistance Movement went to the US embassy in central Stockholm to protest the recent bombings in Syria, commited by the Trump regime in cooperation with England and France.

Nest leader Anders Rydberg held a speech in which he said that the only one who benefits from such an attack is the global zionist elite, not the American people nor the inhabitants in Syria. After the speech, the Nordic Resistance Movement gave the war criminals a taste of their own medicine – by bombing the USA!

After the protest, one activist was arrested by the police.

Uppdatering:

Film från dagens aktivitet.

Uppdatering 2018-04-16:

Uttalande från nästeschef Anders Rydberg angående gårdagens aktion mot USA:s ambassad:

Med anledning av att USA, Storbritannien och Frankrike har genomfört en illegal missilattack mot Syrien så har Näste 1 genomfört en hämndaktion.

Vid 19-tiden igår kväll avfyrades 3 interkontinentala ballistiska missiler av Banger-klass från hemlig plats i Stockholm mot amerikansk mark. Kort därefter passerade de obemärkt förbi amerikanarnas Patriot-missilförsvar och detonerade på amerikansk mark. Detta var en precisionsbombning gjord i syfte att försvaga den illegala regimen i Vita huset.

Det har kommit till vår kännedom att en ambassadtjänsteman har drabbats av en hörselskada vid detonationerna. Då amerikanarna aldrig har visat den minsta empati med alla de civila dödsoffer som deras imperialistiska krig har skördat så borde de inte gnälla bara för att en av deras lakejer blivit lätt skadad.

Anders Rydberg
Nästeschef Näste 1
Nordiska motståndsrörelsen

Update 2018-04-16:

Statement from Anders Rydberg, Nest leader of Nest 1, regarding yesterdays’s protest against the US embassy in Stockholm:

Because of the United States of America, Great Britain and France commiting an illegal missile attack against Syria, Nest 1, which is a part of the Nordic Resistance Movement, has executed a retaliatory strike.

Yesterday evening at 7 pm, 3 Banger class intercontinental ballistic missiles were fired from an undisclosed location in Stockholm towards American soil. Shortly thereafter, they went unnoticed past the American Patriot missile defense system and detonated on American soil. This was a precision bombing, meant to weaken the illegal regime in the White House.

It has come to our attention that an embassy official has suffered damage to the ears caused by the detonations. Since the Americans never have shown the least bit of sympathy towards all of the civilian casualties caused by their imperialistic wars, they should not be whining about one of their lackeys being slightly injured.

Anders Rydberg
Nest leader, Nest 1
The Nordic Resistance Movement

 


  • Publicerad:
    2018-04-16 15:30