Tvärtemot den egna parollen ”Kamp för öppenhet” har Stiftelsen för en kritisk och undersökande press (SKUP) beslutat att neka representanter från Nationellt Motstånd att delta på årets stora journalistseminarium den 15-17 april på Clarion Hotell i Oslo. Stiftelsen, vars styrelse består av chefer och journalister på norska nyhetstidningar, säger sig ha som syfte att inspirera till undersökande journalistik i norska medier. Men man hade glömt att meddela att denna undersökande journalistik och denna öppenhet reserverats bara ett visst spektrum av åsikter.

Extrainkallat styrelsemöte
Under gårdagen rapporterade norska Patriot.nu att SKUP sammankallat till extra styrelsemöte för att bestämma sig för hur man skulle tackla det nya ”problemet” inför årets konferens. Problemet – det vill säga Nasjonal Motstand – hade anmält intresse till deltagande på konferensen. Tidigare idag hade SKUP sitt styrelsemöte och man meddelade därefter att patriotisk media är att betrakta som ”säkerhetsrisk” mot mötet. Det extrainkallade styrelsemötet handlade troligen om vilka svepskäl som kunde vara mest lämpliga att använda i sammanhanget och patriotisk media var med all sannolikhet aldrig aktuell som konferensdeltagare från första början.

”Säkerhetsrisk”
Styrelsens ordförande Kjetil Stormark säger till norska TV2 att de ”känner att de inte kan garantera deltagarnas säkerhet på konferensen och för de inbjudna föreläsarna, däribland före detta vapeninspektören Hans Blix.”

När SKUP:s styrelse tagit beslut kontaktades Nationellt Motstånds representant av Kjetil Stormark, som förutom ordförande för SKUP är journalist på dagstidningen Verdens Gang, och det väntade beslutet meddelades. Avslaget följdes av ett bifogat pressmeddelande där SKUP redogjorde för sin syn på beslutet. SKUP-styrelsen uppger att man från olika källor ”inhämtat upplysningar” om Nationellt Motstånd och Norska motståndsrörelsens verksamhet. Genom dessa upplysningar har man kommit fram till att ”grundat på grupperingens tidigare historia, aktivitet och politiska program är det stor risk att det på konferensen kan inträffa säkerhetsmässiga problem.”

(Pressmeddelandet har inte publicerats på SKUP:s hemsida men kan läsas i sin helhet längst ner i denna artikel.)

Pöbeln sätter dagordningen i en demokrati?
En del av det säkerhetsmässiga problem man framför i brevet uppges vara risken för motaktion från så kallade motståndargrupper (underförstått grupperna Blitz, AFA med flera liknande.)

Nasjonal Motstand kommenterar saken: ”Var är den fria pressen som det talas så högt och fint om? Om det är upp till Blitz och liknande organisationer att bestämma vilka som ska få yttra sig i vårt land är den så kallade demokratin verkligen illa ute. Oavsett så är det polisens uppgift att sörja för säkerheten vid sådana här arrangemang och en så marginell grupp som Blitz bör polisen klara av att hantera. Men det är väl kanske så att de kan använda en grupp som Blitz som svepskäl för att neka patrioter till att utnyttja yttrandefriheten. Det har de gjort många gånger förr”

Tiga ihjäl oss?
SKUP säger sig vara systerorganisation till flera organisationer runt om i världen, däribland Föreningen Grävande Journalister i Sverige, vars årliga seminarium representanter från Nationellt Motstånd i Sverige bevistade 2003 (Läs ”Nationellt Motstånd granskar: Svenskfientligt journalistseminarium” i Nationellt Motstånd nummer 2, 2003).

Seminariet, där Expo och flera andra svenskfientliga element deltog, kom delvis att handla om patrioter under föredragsdelen ”Tiga ihjäl dem?” Att tiga ihjäl oss är exakt vad Grävande journalisters systerorganisation i Norge nu försöker med.

Vi får se om SKUP kommer lyckas med sina planer. Nasjonal Motstand har kontaktat en advokat och kommer driva saken vidare både rättsligt och journalistiskt. Patriot.nu återkommer i ämnet.

Aktuella länkar:
Nasjonal Motstand
SKUP

Pressmeddelande
”Pressemelding fra Stiftelsen for en Kritisk og
Undersøkende Presse (SKUP)

Oslo, 8. februar 2005

AVSLÅR HØYREEKSTREMIST-DELTAGELSE PÅ SKUP-KONFERANSEN

En medarbeider fra tidsskriftet ”Nasjonal Motstand”,
som utgis av ”Den norske motstandsbevegelsen” (tidl.
Boot Boys) har søkt om å få delta på SKUP-konferansen
2005, som finner sted på Clarion Hotel Oslo Airport på
Sør-Gardermoen i tidsrommet 15. – 17. april i år.

SKUP-styret har innhentet opplysninger fra ulike
kilder om tidsskriftet og utgiverorganisasjonens
virksomhet. På bakgrunn av det foreliggende
faktagrunnlag har styret konkludert med at SKUP av
sikkerhetsårsaker må si nei til Nasjonal Motstands
søknad om deltagelse på SKUP-konferansen. Grunnet
grupperingens forhistorie, aktivitet og politiske
program er det en betydelig fare for at det på
konferansen kan inntreffe sikkerhetsmessige problemer.
Herunder har SKUP-styret også vurdert faren for at det
kan inntreffe motaksjoner fra andre, motstående
grupperinger. Styret har også lagt betydelig vekt på
at grupperingen ”Den norske motstandsbevegelsen” og de
personer som her er aktive har vært involvert i
tilsvarende konfrontasjoner tidligere, i tillegg til
alvorlige, kriminelle handlinger av ulik art.

Styret har i sin avgjørelse lagt vekt på at vår
avgjørelse ikke innebærer noen innskrenkning eller
berøvelse av organisasjonens ytringsfrihet eller
politiske organisasjonsfrihet. Den kunnskap som søkes
erhvervet gjennom deltagelse på SKUP-konferansen er
tilgjengelig en rekke andre steder.”


  • Publicerad:
    2005-02-08 00:00