TYSKLAND Ockupationsregimens justitieminister vill göra rent hus med alla ord i tyska lagtexter som kan påminna tyska folket om dess förflutna under Tredje Riket.

Tysklands justitieminister Marco Buschmann tillkännagav på lördagen sin avsikt att ”eliminera samtliga språkliga spår av nazistregimen” i landets lagböcker. Trots att Tyskland fyra år efter andra världskriget av segrarmakterna påtvingades en ny konstitution, så gäller vissa lagar från Tredje Riket än idag.

I ett brev till flera regeringsdepartement förra månaden uppgav Buschmann att han hade identifierat tio lagar och 12 smärre förordningar, vilka enligt honom själv ”är i behov av en justering”. Lagarna, som antogs under Adolf Hitlers styre, innehåller termer som ”Rikets regering” och ”Rikets inrikesminister.” En paragraf i en lag från 1939 inkluderar termen ”Rikets minister för vetenskap, utbildning och offentlig utbildning”, en position senast innehades av Bernhard Rust – vilken gick bort 1945 i samband med Tysklands kapitulation för de allierade styrkorna. Liknande titlar ingår i lagstiftningen rörande banker, skatter och hasardspel.

— Mitt mål är att eliminera dessa förekonstitutionella rester,” sa Buschmann till tyska nyhetsbyrån DPA på lördagen. Han fortsatte:

— Generellt har jag satt upp som mål i år att uppdatera brottsbalkens specialdel i dess helhet.

Justitieministern betonade att vissa delar av strafflagen om mord och dråp hänvisar till ”nationalsocialistisk teori om typer av förövare.”

Ung konstitution – gammal strafflag

Tysklands nu gällande konstitution pådyvlades landet 1949, efter att den godkänts av de andra världskrigets segrarmakter, som ockuperade dåvarande Västtyskland. Men landets strafflag antogs av det Tyska Riket 1871 och överlevde Weimarrepubliken, Tredje Riket, samt den efterföljande uppdelningen och återföreningen. Den har visserligen omarbetats avsevärt under de senaste 150 åren, framför allt vid infogandet efter kriget av passager som kriminaliserar ”spridningen av nazistisk ideologi”.