POLITIK. Nordfront närvarade under gårdagen på Nordisk alternativhögers pressträff där en ny hemsida lanserades och två representanter presenterade det nya projektet för journalister från ett flertal olika medier.

Dulny och Friberg. Foto: Nordfront

Igår höll Nordisk alternativhöger en pressträff i Stockholm där Christoffer Dulny och Daniel Friberg presenterade det nya projektet inför en liten skara journalister, däribland en reporter från Nordfront. Dulny har bakgrund som både politiker och tjänsteman inom Sverigedemokraterna och är ordförande för den nya rörelsen. Friberg är vice ordförande.

Förutom dessa två svenskar är även amerikanen Richard Spencer involverad i projektet. Spencer kunde dock inte närvara på pressträffen då han är portad från Schengenområdet. Detta trots att han är ostraffad och är en av de personer inom den amerikanska alt-right-rörelsen som har en mindre radikal framtoning.

LÄS ÄVEN: Nordfronts översättning av Andrew Anglins guide till alt-right

På pressträffen lanserades en ny hemsida som är en svenskspråkig upplaga av den engelskspråkiga hemsidan Altright.com – en sida som Friberg sedan tidigare driver ihop med Spencer och den i USA bosatte svensken Henrik Palmgren. I skrivande stund finns det en kort lanseringsartikel uppe på den svenska hemsidan samt några längre artiklar som förklarar vad alt-right är, vad Nordisk alternativhöger står för samt vilka som är inblandade i projektet.

Bortsett från den nya hemsidan presenterades inga större konkreta nyheter på pressträffen. Nordisk alternativhöger beskrivs som ett metapolitiskt projekt och verkar främst vara ett sätt att länka samman Sverige med den amerikanska rörelsen. Fribergs andra projekt som Motpol och Arktos kommer att fortsätta sin metapolitiska verksamhet som innan.

Dulny och Friberg förklarade att de inte är intresserade av att ägna sig åt partiverksamhet och de ville inte heller uttala sig om andra partier. Däremot sa man att Nordisk alternativhöger inte kommer stödja Sverigedemokraterna och att de tror att det kommer finnas andra nationalistiska partier att stödja i valet 2018.

Utöver metapolitiken talade Dulny om verksamhet ute i ”köttrymden”, att det är viktigt att nationalister strävar efter självförbättring och kan stå upp för sina åsikter inte bara på internet utan även ute i samhället. Enligt Friberg finns det dock inga planer på att bilda någon ny aktivistorganisation.

Dulny, Friberg och Myra från ”Inte rasist, men…” på pressträffen. Utöver ”Inte rasist, men” var bland annat DN och Aftonbladet på plats. Foto: Nordfront

På en direkt fråga från en journalist om deras inställning till ”nazister” konstaterade Dulny att ingen kallar sig ”nazist” och Friberg fyllde i att det är ett skällsord. När journalisten specificerade frågan till att gälla Nordiska motståndsrörelsen sa Dulny korrekt att Motståndsrörelsen benämner sig som nationalsocialistisk, inte nazistisk. Vidare sa Dulny att de åtminstone är öppna för samarbete i form av att de ställer upp på intervjuer med alla som har en plattform.

I artikeln ”Vad är vi?” på den nya hemsidan benämns också Nordfront och Nordiska motståndsrörelsen tillsammans med Motgift och Svenskarnas parti som svenska representanter för det som den amerikanska alt-right-rörelsen kallar ”vit nationalism” och ser som en av flera viktiga politiska komponenter i sin rörelse. Under rubriken ”Den nationella rörelsen” skriver man följande på Nordisk alternativhögers hemsida:

Det handlar om alltifrån explicita nationalsocialister till nationalister i allmänhet. De har hamnat i samma fack även om de internt skilt åt sig rejält. Vad de dock haft gemensamt är ett svenskt Sverige, dessa människor har kämpat i motvind mot vad som upplevts vara ett hopplöst system. Genom sin aktivism och benhårda vilja har de inspirerat senare rörelser—inklusive althögern.

Vidare förespråkar den Nordiska alternativhögern i artikeln ”Vad vill vi?” en etnopluralistisk världsordning där ett enat Europa skonas från massinvandring:

I utbyte mot ett uttalat motstånd mot interventioner och våld mot kulturer och folk, förväntar vi oss detsamma tillbaka. Massinvandringen till Europa måste upphöra. Amerikaniseringen och importen av idiotiskt politiskt tankegods och infantiliserande kultur måste begränsas, till förmån för en kultur dels skapad underifrån av kontinentens olika folk, dels av intellektuella och kulturella eliter politiskt och andligt trogna Europa.

SD-toppen Mattias Karlsson har gått ut på Facebook och summerat den Nordiska alternativhögern som ”en destruktiv, empatilös, folkföraktande, rasistisk, antisemitisk, antidemokratisk och nyfascistisk rörelse”. Karlsson citerar också Expos Daniel Poohl som förutspår att det kommer bli svårt att importera alt-right-konceptet till Sverige.


  • Publicerad:
    2017-05-20 19:25