NATIONALISM. I ett pressmeddelande som skickades ut idag meddelar aktivistorganisationen Nordisk Ungdom att de inte längre stödjer Sverigedemokraterna. Detta av ideologiska skäl samt som en markering mot den parlamentariska strategin.

I ett pressmeddelande som Nordisk Ungdoms talesman, Fredrik Hagberg, skickat till alternativmedier meddelar NU följande:

Sedan valet 2010 har Nordisk Ungdom uttalat sitt stöd för Sverigedemokraterna(SD), men konstaterar idag i vår nya sektion “Frågor och svar” att vi inte längre ger SD vårt stöd.

I samband med stödet har Nordisk Ungdom varit inblandade i flera kontroverser rörande partiet. Våren 2015 avslöjades det att Henrik Vinge, SD:s presschef, haft tät kontakt med Fredrik Hagberg, Nordisk Ungdoms talesman, i samband med att Nordisk Ungdom användes som ett slagträ mot Sverigedemokratisk Ungdom, som senare knoppades av från moderpartiet.

Vi väljer nu inför valåret 2018 att deklarera att vi inte längre stöder Sverigedemokraterna. Vi vill dels hålla en mer ideologisk stringent linje, men också i och med vårt nya ställningstagande på allvar visa att partipolitiken som den ser ut idag inte är något verkligt alternativ för nationalister som vill engagera sig och arbeta mot förstörelsen av vårt land.

Pressmeddelandet hänvisar också till en ny frågor och svar-sektion på NU:s hemsida där det står att NU ”stödjer varken Sverigedemokraterna eller något annat politiskt parti”. Tidigare har NU uppmanat sina medlemmar att rösta på SD, men det gör man inte längre. Istället för att stödja SD, Nordiska motståndsrörelsen eller Alternativ för Sverige så tänker NU stödja enskilda lagförslag som ligger i linje med organisationens idégrund.

När NU 2010 gick ut med att de stödde Sverigedemokraterna väckte det debatt bland nationella i Sverige. Vissa har menat att SD:s framgångar öppnat upp debattklimatet i Sverige och att det bästa sättet att radikalisera och rekrytera SD-sympatisörer på är genom att stödja partiet och bli en mer accepterad del av den invandringskritiska rörelsen runt partiet. Andra anser att SD stått i vägen för mer genuint nationalistiska partier och att det bästa sättet att vinna över sverigedemokrater till en etniskt eller rasligt baserad nationalism är att högt och öppet kritisera partiets kulturnationalism.

NU som mest framgångsrikt praktiserat den första strategin har nu alltså dömt ut och övergett den, medan andra etnonationalister som tidigare förespråkat den andra strategin veknat och börjat bli mer positiva till SD.


  • Publicerad:
    2018-01-11 23:45