NATIONALISM. Patrik Forsén har skrivit ett inlägg där han håller fast vid åsikten att nationalister bör rösta på Sverigedemokraterna och att Svenskarnas parti inte kan konkurrera med SD om de invandringskritiska väljarna.

Patrik Forsén från Nordisk Ungdom har skrivit ett blogginlägg i vilket han kommenterar valresultatet. Bland annat utvecklar han vissa kontroversiella åsikter som han uttryckte i debatten som livesändes i Motgift.

En stor del av inlägget kretsar kring Svenskarnas partis valresultat och Forséns åsikt att nationalister bör rösta på Sverigedemokraterna. Forsén kritiserar återigen SvP för att vara för starkt kopplat till nationalsocialismen och menar att inget parti kan utmana SD om de invandringskritiska rösterna.

Istället för att fokusera på att ställa upp i val menar Forsén att SvP:s medlemmar bör satsa mer på utomparlamentariskt arbete med bland annat media.

Forsén skriver bland annat följande:

Svenskarnas partis valrörelse var förmodligen större än någon av de valrörelser som Nationaldemokraterna bedrev under 00-talet, samtidigt som mediaexponeringen kring partiet fullkomligt exploderade (ivrigt påhejad av Expo). Partiet gjorde samtidigt ett ”katastrofval”, där man inte lyckades ta något kommunalt mandat och till riksdagsvalet kammade partiet hem strax över  4000 röster.

Jag vet inte heller om jag tycker att det är ett katastrofval, egentligen. Jag ställde upp för Nationaldemokraterna i kommunalvalet i Vallentuna 2006 och trots att de flesta av oss som jobbade med partiet i kommunan var runt 20-år så gjorde vi en fantastisk valrörelse. […] När valresultaten började komma in var till och med lokalmedia övertygade om att vi fått 1-3 mandat. Övriga partiet fick över 3% av rösterna och vi hade ingen konkurrent, Sverigedemokraterna ställde inte ens upp i valet. Det slutade med att Sverigedemokraterna ändå slog oss, om än med ett fåtal röster och mandadet för båda partierna uteblev helt. Vi insåg då att kampen om de invandringskritiska rösterna redan var avgjord.

Försöker man ta upp kampen om de invandringskritiska rösterna idag, när Sverigdemokraterna är mångdubbelt större, och dessutom gör det med ett parti som för några år sedan demonstrerade i uniform och kallade sig nationalsocialister, då har man redan bestämt sig för att man inte är intresserad av några valframgångar. Det spelar ingen roll att man är ”schyssta grabbar” som vill väl och som har hjärtat på rätt ställe. Jag får känslan av att man vill ställa sig vid sidan av, att politiken blir ett livsstilsval.

Väljarna bekräftade det som jag hävdade för tre år sedan; Sverigedemokraterna är och ses idag som det enda seriösa alternativet bland nationalister i allmänhet och svenska folket i synnerhet. Mitt tips till engagerade svenskpartister är istället att satsa allt på den utomparlamentariska kampen. Motgift är där ett lysande exempel på hur det arbetet kan bedrivas.

På valdagen fick vi alla vår upprättelse. Trots rena hat- och trakasserikampanjer från mediaeliten och vänsterextremister fick nationalismen det genombrott som vi i så många år har strävat efter. Att 800 000 svenskar nu ger oss sitt stöd kan inte betraktas på annat sätt, i svenska mått mätt, än att vi nu upplever en revolution.

Källa:
Kommentar om valet


  • Publicerad:
    2014-09-19 18:00