YTTRANDEFRIHET. Som första och hittills enda alternativmediapublikation har Nordisk Ungdoms webbtidning Skandinavisk Frihet berört den orwellianska rättsprocessen mot Nordfront. I en artikel skriver Björn Herstad att åtalet mot Emanuel Lärkestål är oroväckande och något man måste markera mot.

I slutet av förra veckan var det tingsrättsförhandlingar i Örebro där Justitiekanslern (JK) åtalade Nordfronts tidigare ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål för inte mindre än 107 punkter som man menar utgör åsiktsbrottet ”hets mot folkgrupp”.

Nordfronts nyhetsredaktör Simon Holmqvist var på plats i Örebro och har skrivit om själva rättegången i artiklarna JK på krigsstigen: Nordfront inför rätta för 107 åsiktsbrott och ”JK yrkar på 8 månader för Lärkestål: ”Nordfront sysslar med allvarlig brottslighet””.

Trots att mål som rör åsiktsbrottslighet är ett populärt ämne i svensk alternativmedia och trots att åtalet mot Lärkestål är det största i sitt slag någonsin har tystnaden kring ärendet varit kompakt bland dessa tidningar.

Nu har dock Nordisk Ungdoms Björn Herstad gått ut och försvarat Nordfronts yttrandefrihet i organisationens webbtidning Skandinavisk Frihet. Herstad skriver i artikeln att ”vi har flera fundamentala ideologiska skillnader med denna organisation [Nordiska motståndsrörelsen, reds. anm.]” – något som förstås är ömsesidigt från Motståndsrörelsens håll – men att man likväl ser det som en självklarhet att ”försvara dess rätt att bedriva en legitim politisk verksamhet”.

Herstad berör vidare även det faktum att JK beskriver Nordfronts verksamhet som ”allvarlig brottslighet”, samtidigt som man förnekar att webbtidningen ens sysslar med nyheter och journalistik:

Att en åklagare hävdar att en regimkritisk tidning bedriver allvarlig brottslighet och inte politisk verksamhet är något vi är vana med från diktaturer och borde oroa även den mest blåögda personen när det sker i Sverige.

Han tar även upp Nordfronts avslöjande om ”Projekt Vårsol” – en intern och hemlig ”webbövning” som Länsstyrelsen i Skåne med assistans från MSB höll med Skånes kommuner – som ytterligare en oroväckande faktor i sammanhanget:

Ytterligare oroväckande är att myndigheterna börjat träna på iscensatta scenarios där regimkritiker oskadliggörs, fängslas och förtrycks på olika sätt. Jag tänker på projektet Vårsol som Nordfront med hjälp av en visselblåsare rapporterat om tidigare. Simuleringen innehåller märkligheter som att regimkritiker förvägras att åka buss och att det är från invandringskritiskt håll som bilbränder sker. Något som också framförts på fullaste allvar i svensk media, syftet skulle tydligen vara att underminera samhällsstabiliteten.

Herstad avslutar med att skriva att ”åtalet mot Nordfronts ansvarige utgivare förtjänar att uppmärksammas och markeras emot, för de är viktiga tecken i tiden och de syftar till inskränkningar i allas våra friheter.”

Läs hela artikeln på Skandinavisk Frihet.


  • Publicerad:
    2018-10-01 23:50