ÅSIKTSBROTT. I en färsk hovrättsdom rörande ”hets mot folkgrupp” konstateras bland annat att endast en bild föreställande Adolf Hitler inte kan anses utgöra ett åsiktsbrott eftersom det skulle kunna leda till ”en omfattande kriminalisering när sådana bilder publiceras”.

Tidigare i veckan meddelade Hovrätten för Nedre Norrland dom i en  överklagad ”hets mot folkgrupp”-dom från januari i år. Fallet rörde en person som publicerat bilder med diverse propagandaspridning på sin privata Facebooksida.

Åklagaren hade lagt fram inte mindre en elva åtalspunkter, vilket innefattade alltifrån bilder på det Adolf Hitler-klistermärke som återfanns i den omfattande Nordfronträttegången i Örebro, till saker som ”Ett foto på ett klistermärke med texten ”NORDEN RESER SIG” och ”NORDFRONT.SE”, med en bild av tyrrunan och en knuten hand”.

LÄS MER: JK på krigsstigen: Nordfront inför rätta för 107 åsiktsbrott

LÄS MER: JK yrkar på 8 månader för Lärkestål: ”Nordfront sysslar med allvarlig brottslighet”

I tingsrätten friades dock mannen på alla punkter förutom ovan nämnda Hitlerklistermärke

Det åklagaren bland annat ville göra gällande var att Nordiska motståndsrörelsens symbol, Tyrrunan, i sig utgör ”hets mot folkgrupp” eftersom den är ”intimt förknippad med nationalsocialismen”. Men varken tingsrätten eller hovrätten köpte det resonemanget. I den hovrättsdomen hänvisar man exempelvis till att JK vid ett flertalet tillfällen uttalat att Tyrrunan är helt laglig, och skriver:

Till skillnad från vad som gäller för bl.a. hakkors anser hovrätten inte att tyrrunans närmare koppling till den nationalsocialistiska rörelsen är allmänt känd. Med hänsyn till att det inte har lagts fram något underlag om den kopplingen kan bilderna på den symbolen inte ge stöd för åtalet för hets mot folkgrupp. Hovrätten anser inte heller att texterna i anslutning till symbolen i sig är sådana att de utgör hets mot folkgrupp.

Hovrätten instämmer vidare i tingsrättens bedömning att den åtalade gjort sig skyldig till brott genom att publicera en bild på Hitlerklistermärket. Däremot skriver man i domen att endast en bild på Adolf Hitler inte utgör åsiktsbrott, och går därmed helt emot JK:s resonemang i den orwellianska rättegången mot Nordfronts tidigare ansvarige utgivare Emanuel Lärkestål:

Frågan är om bilderna och texten i anslutning till dessa uttrycker en sådan missaktning för folkgrupper eller annan sådan grupp av personer som avses i bestämmelsen om hets mot folkgrupp. I den delen anser hovrätten att exempelvis enbart en bild på Adolf Hitler i sig normalt inte bör innebära att en sådan missaktning uttrycks.

Hovrätten menar att en fällande dom i ett sådant läge skulle ”kunna leda till en omfattande kriminalisering när sådana bilder publiceras” och att ”även publiceringar som i första hand har ett annat syfte än att missakta folkgrupper kan komma att omfattas, exempelvis om den ansvarige har ett likgiltighetsuppsåt som omfattar att en grupp av personer missaktas”.

Hovrätten skriver att det brottsliga ligger i att mannen publicerat bilden på Hitlerklistermärket tillsammans med en bild på ett klistermärke där det står ”Krossa homolobbyn!”. Man menar att bilderna publicerats tillsammans och att de därmed måste ses i ett sammanhang.

”Uttrycket homolobbyn tar visserligen inte enligt ordalydelsen sikte på de homosexuella som grupp men det är svårt att dra någon annan slutsats än att även gruppen homosexuella missaktas genom bilden i kombination med de andra inläggen”, skriver hovrätten och menar därmed att det endast är i kombination med uttrycket ”krossa homolobbyn” som ett porträtt på Adolf Hitler blir olagligt.

Även om hovrättens bedömning kan anses uppseendeväckande i sig så går man i resonemanget emot vad JK framförde under rättegången mot Lärkestål i Örebro, där man menar att en bild på Hitler – även utan något meddelande – är att betrakta som en slags ”ikon” för ”troende nationalsocialister” och därmed jämförbart med exempelvis hakkorset som sedan länge är kriminaliserat.

I påföljdsfrågan fastställer hovrätten också tingsrättens beslut om att mannen ska dömas till 60 dagsböter á 150 kronor. Det återstår att se ifall Örebro tingsrätt tar vägledning av hovrättens resonemang gällande Hitlerklistermärket.

Källor:
Ångermanlands TR, Dom 2018-01-23 – Mål nr: B 2301-16
Hovrätten för Nedre Norrland, Dom 2018-10-03, Mål nr: B 202-18


  • Publicerad:
    2018-10-05 13:30