Dagens datum 14 september: Denna dag år 1930 blev det uträknade NSDAP Tysklands näst största parti. En revolutionär situation hade uppstått som enbart en radikal kraft som NSDAP hade möjlighet att förvalta.

1000 partifunktionärer samlas i Köln för ett första valupptaktsmöte.

1000 partifunktionärer samlas i Köln för ett första valupptaktsmöte.

Året är 1930. Tyskland är drabbat av den stora börskraschen, massarbetslöshet och en parlamentarisk demokrati som är oförmögen att lösa uppgiften. Vid denna tid får NSDAP ett massivt folkligt stöd och blir landets näst största parti med 18,6 procent i riksdagsvalet.

Två år innan såg det helt annorlunda ut. De borgerliga nationalistiska alternativen hade i riksdagsvalet kommit långt före NSDAP som med sina 2,6 procent betraktades som uträknade. Det dåliga valresultatet hade dock sina förklaringar. Allehanda förbud och repression från systemet hade försvårat NSDAP:s möjligheter att nå ut till folket. Förbudet från 1928 hävdes först några veckor innan själva valet vilket gav NSDAP kort om tid att mobilisera folket. Den nationalsocialistiska rörelsen fick slicka sina sår och börja om.

1929 inträffade den stora depressionen i USA, en finanskris som påverkade alla länder i Europa. Mest drabbat var Tyskland som tagit utländska lån från USA vilka bland annat hade använts till att betala av de absurda skadeståndskrav som segermakterna diktade ihop i Versailles efter första världskriget. Hitler hade tidigare betecknat undertecknandet av Versaillesfördraget som förräderi och varnat för dess konsekvenser, vilka nu drabbade Tyskland i form av massarbetslöshet. När man tidigare avfärdat Hitlers varningar var man nu mer beredd att lyssna. När Young-planen kom till, som skulle reglera krigsskadestånden efter första världskriget, ingick nationella organisationer i samarbete för att motverka den. Detta var det första steget mot att NSDAP och Hitler blev en politisk kraft i Tyskland.

Nationalsocialister marscherar under valkampanjen 1930.

Nationalsocialister marscherar under valkampanjen 1930.

En annan orsak till NSDAP:s rekordval 1930 var den parlamentariska demokratins inneboende svaghet i kristider. I tyska riksdagen fanns en mängd partier som alla kämpade för sin egen klass och intressen och hellre bekämpade varandra än att kämpa för hela det tyska folket. Tyskarna började nu inse att NSDAP var den enande faktorn för alla tyskar och de enda som kunde lösa arbetslösheten som vid denna tid redan var uppe i fyra miljoner.

Hitler i samtal med en Gauleiter.

Hitler i samtal med en Gauleiter.

Efter det misslyckade valet 1928 hade NSDAP visat att man hade förmågan att resa sig och bibehålla såväl kampvilja som radikalism. Dessutom hade organisationen blivit effektiv, vilket möjliggjorde en valkampanj som Tyskland aldrig tidigare hade sett och som var avgörande för valresultatet 1930.

Hitler stannar till och talar med folket under valkampanjen.

Hitler talade med folket under valkampanjen.

Bakom valkampanjen stod Joseph Goebbels, som nyligen även blivit ansvarig för partiets propaganda. Goebbels försåg under den två månader långa valkampanjen Tyskland med miljontals flygblad och arrangerade inte mindre än 20 000 möten. I enbart Berlin organiserade han 24 massmöten under de två sista dygnen och under den sista valkampanjdagen talade han själv vid sju möten. Goebbels var i hög grad den man som gav Hitler de arenor han behövde för att nå ut till folket.

Nationalsocialismens fiender såg vad som höll på att hända och gjorde allt för att stoppa det. Ledande socialdemokrater satte igång en kampanj som gick ut på att polisanmäla Goebbels för allt han tidigare sagt, gjort och skrivit. I ett fall hade han kallat socialdemokraterna för ”hyrda förrädare” eftersom de medvetet saboterat krigsinsatsen under första världskriget samt undertecknat Versaillesfördraget. I ett annat fall beskrev han i ett tal från föregående år Weimarrepublikens flagga som en ”judisk flagga, en smutstrasa” och Weimarrepubliken för en ”juderepublik”. I ett tredje hade han förolämpat den socialdemokratiske politikern Albert Grzesinski och det judiska samfundet.

Åtal på åtal byggdes upp mot Goebbels, som vid denna hektiska tid tvingades utstå en rad rättegångar. Dussintals av ärenden öppnades i syfte att begrava honom och stoppa den massiva valkampanjen. Goebbels skrev ett lager av artiklar för den händelse socialdemokraterna skulle lyckas få honom fängslad, men lyckades undkomma frihetsberövande och friades från anklagelser eller dömdes till bötesstraff. Goebbels skrev i sin dagbok: ”Låt dem avge sin dom. Vi ska avge vår dom den 14 september.”

När valresultatet kom hade nationalsocialisterna och de tysknationella bytt plats. I förarsätet satt nu istället NSDAP som det största nationella partiet. Med sina 18,25 procent var NSDAP nu också det näst största partiet i hela riket. Detta motsvarade 6,371,000 röster och gav dem 107 platser i tyska riksdagen. Socialdemokraterna fick 24,53 procent och det tredje största partiet var kommunisterna, som också hade ökat, med 13,13 procent av rösterna. Därefter följde centern, de tysknationella och liberalerna. För nordisk del kan det vara intressant att veta att NSDAP hade störst stöd i den nordligaste delstaten, Schleswig-Holstein, med 27 procent. Denna ursprungliga del av det danska riket gav även Hitler många röster i de efterkommande valen.

Den 13 oktober tog de 107 folkvalda nationalsocialisterna, iklädda bruna skjortor, plats i den tyska riksdagen. Under uppropet svarade var och en: ”Närvarande! Heil Hitler!” NSDAPs:s representanter syns till vänster i bild.

Den 13 oktober tog de 107 folkvalda nationalsocialisterna, iklädda bruna skjortor, plats i den tyska riksdagen. Under uppropet svarade var och en: ”Närvarande! Heil Hitler!” NSDAP:s representanter syns till vänster i bild.

Den 14 september 1930 blev NSDAP en maktfaktor i Tyskland. Denna dag utgjorde början till det som tre år senare skulle leda nationalsocialisterna till seger. När krisen kom riktades blickarna inte mot ljumma alternativ utan till den kraft som hela tiden framstått som radikal, kompromisslös, och kapabel nog att hantera svåra kriser.

Hitler hälsas av SA-män i München kort efter rekordvalet.


  • Publicerad:
    2016-09-14 20:28