Onsdagen den 12 mars kl. 18.00 samlades ett antal medlemmar och anslutna inom Nationell Ungdom för tidningsförsäljning och flygbladsutdelning i centrala Stockholm. Första anhalten för gruppen var Södra station där aktivisterna delades upp i fyra grupper för att på så sätt kunna nå ut till ett större antal förbipasserande svenskar.

Efter en tids försäljning beslutade sig de närvarande gruppcheferna för omlokalisering till en mer central del av staden. Meningsmotståndare lyste med sin frånvaro med undantag från en vänsterextremist som snabbt insåg det vara meningslöst att försöka framföra sina abnormala åsikter.

Under den gångna helgen delades även 2000 rekryteringsflygblad ut till 2000 hushåll i Stockholms förorterna Sollentuna och Helenelund.


  • Publicerad:
    2003-03-13 10:54