JURIDIK. Enligt en dom från Nyköpings tingsrätt är det uppenbart att en ful råttmänniska syftade till att uttrycka missaktning mot judar.

Censurerad version av människoråttan.

Det var i slutet av maj som Nyköping tingsrätt dömde en 21-årig nationalsocialist till böter på 2500 kronor för hets mot folkgrupp och andra former av politiskt motiverad brottslighet.

Bilden som mannen döms för att ha publicerat på VK är en bild på en död råtta i en råttfälla. Fällan är riggad med pengar och råttan har ett fult ansikte som åklagaren menar ser ut som en jude fast lite överdrivet.

Enligt domen förklarade den då åtalade mannen bilden på följande sätt i rätten:

Bilden kan handla om en gubbe som fastnat i en råttfälla eftersom han försökt ta pengar, dvs. om girighet i allmänhet. Tolkningen beror på betraktarens egna fördomar. Han hade själv inte någon misstanke om att det kunde ses som en judisk man.

Tingsrätten gick dock på åklagarens linje och menade att den fula råttmänniskan måste vara en jude.

Bilden är en karikatyr och utvisar en man med drag som är typiska för en nidbild av en jude. Det är uppenbart att bilden avser att uttrycka missaktning mot judar och att den överskrider gränsen för en saklig och vederhäftig diskussion rörande judar. [Den åtalade] måste ha insett detta. Åtalet är styrkt; det är dock inte styrkt vare sig att [den åtalade] genom publiceringen uttryckte hot eller att han hade uppsåt att göra det.


  • Publicerad:
    2019-06-19 18:45