INSÄNDARE. Nordfront-läsaren Magnus Svensson har skrivit en insändare gällande massinvandringen.

Insändare

Det här är en insändare. Åsikterna som framförs i insändaren behöver inte nödvändigtvis fullt ut delas av Nordfront eller Motståndsrörelsen.

Vill du som läsare av Nordfront tycka till om något i en insändare? Skicka då insändaren till redaktionen@nordfront.se

Vi vita i västerlandet var de första som — tack vare den industriella revolutionen — började bygga samhällen där större delen av befolkningen hade en god chans att få leva ett drägligt liv utan alltför mycket lidande. Välståndet ökade och sedan kom preventivmedlen. Kvinnorna, som i bondesamhället varit fullt upptagna med att föda och ta hand om barn, sköta hushållet och bidra i jordbruket, fick möjlighet till utbildning och frihet att välja mellan förvärvsverksamhet och att ta hand om hushåll och barn.

Detta ledde till sjunkande födelsetal bland vita i västvärlden. Och därmed minskande befolkning. Samt problem med åldrande befolkning och för få unga tillgängliga för att ta hand om gamla. Problemet löstes med invandring.

Om invandringen hade hållits på den nivå som nödvändiggjordes av sjunkande födelsetal så skulle den ursprungliga befolkningen på lång sikt slutligen försvinna. Alltså om ingen förändring skedde i födelsetalet. Men jag undrar om inte utvecklingen kommer att bli annorlunda. Det är ju redan nu helt klart att den ovan skisserade utvecklingen inte stämmer. Våra politiker tycks på senare år ha blivit galna och öppnat Sverige för en massinvandring som inte står i någon som helst rimlig proportion till det möjligen föreliggande behovet av viss invandring. Låt oss föreställa oss vad detta kan ha för resultat i framtiden, säg år 2100.

Den vita ursprungsbefolkningen kommer då att vara en liten minoritet på kanske ett par tre miljoner i ett hav av svarta och brunhyade svenskar på kanske 30 miljoner. Den vita befolkningen har under en följd av år minskat p.g.a. sjunkande födelsetal men även p.g.a. mord. För Koranen föreskriver att alla otrogna ska antingen konvertera eller dödas och brinna i helvetet.

500 verser i 87 kapitel av Koranens 114 kapitel koncentreras på detta budskap. Och bland invandrarna är de allra flesta muslimer. Vad troende muslimska fanatiker kan göra med kristna och andra otrogna har ISIS demonstrerat för oss i Irak och Syrien. Morden på otrogna svenskar pågår här redan i liten skala, och kommer att öka med av politikerna planerad massinvandring. Morden rapporteras flitigt i denna tidning.

Men jag föreställer mig att år 2100 så har födelsetalen för vita svenska kvinnor stigit till över de 2,3 barn per kvinna som behövs för släktets fortbestånd. Varför?

Jo, överlevande vita svenskar är då muslimer, liksom alla mer eller mindre svarta svenskar, och lever under sharialag. Alla kyrkor är rivna och ersatta med moskéer. Kvinnorna lever som de gör i de flesta fattiga muslimska länder idag. Ingen universitetsutbildning för dem, inget bilkörande, inga positioner i näringslivet eller politiken. Så dom stannar hemma och föder och tar hand om barn. I ett land som då sannolikt står på samma nivå ekonomiskt som dagens Afghanistan.

Så tack vare våra ”förutseende” (galna?) politiker så kommer vita svenskar kanske att överleva längre, kanske mycket längre, tack vare massinvandringen. Så våra svenska politikers massinvandring är väl bra då? Eller finns det något annat alternativ?

/Magnus Svenson


  • Publicerad:
    2015-01-01 18:50