GLOBALISM. I Venezuela har oppositionsledaren och självutnämnde ”interrimspresidenten” Guaidó bildat en egen centralbank och gör nu anspråk på landets guldreserv. Bank of England har anlitat en domstol för att utröna vilken centralbank som är den legitima i landet.

Vem är Venezuelas legitime ledare: Nicolás Maduro eller Juan Guaidó? frågar brittiska centralbanken Bank of England. Samma fråga ställer även mainstreammedier världen över.

Frågan kunde i det här fallet lika gärna vara: Vem har rätten till tio miljarder i guld? Venezuelas centralbank BVC har nämligen stora guldreserver hos brittiska Bank of England. BVC önskar nu ta ut motsvarande närmare tio miljarder kronor från denna reserv.

Detta visar sig dock vara förknippat med problem, då en oppositionspolitiker som utnämnt sig själv till interrimspresident – och i detta erhållit stöd från liberala demokratier världen över – nu även bildat en egen ”parallell” centralbank.

Tidningen Guardian med flera mainstreammedier menar att oklarhet nu råder, dels om vem som besitter den politiska makten i landet, och dels om vilken centralbank som är den legitima.

Faktum att att den valde och legitime presidenten heter Nikolás Maduro. Denne president är dock oönskad av globalistiska krafter världen över och allrahelst av USA. Den legitima centralbanken i landet heter BVC.

I maj i år genomfördes ett kuppförsök mot den sittande folkvalde presidenten. Anklagelser om inblandning riktades genast såväl mot oppositionsledaren Guaidó som mot USA. Konkreta bevis har dock saknats.

Även Sverige har erkänt den självutnämnde ”presidenten”
Juan Guaidó utropade redan 23 januari 2019 sig själv till ”interrimspresident” och han erkänns som den legitime ledaren av så många som ett femtiotal länder, däribland Sverige.

Det faktum att liberala demokratier föredrar en självutnämnd president framför en vald, om den förre bara tjänar rätt herrar, har lyfts fram som ett skolexempel på hyckleriet hos liberalismens förespråkare och makthavare.

I landet finns alltså nu förutom två konkurrerande presidenter även två konkurrerande centralbanker, då en självutnämnd ”president” bildat en egen centralbank. Det är denna nyare centralbank som protesterar mot det uttag som den ”gamla” centralbanken vill göra.

På Bank of England har man därför sett sig nödgade att vända sig till en förvaltningsdomstol i London, som ska få avgöra vilken centralbank, och därmed även vilken president, som är den legitima.

Förra året erkände Storbritanniens premiärminister Jeremy Hunt Guaidó som interimspresident, men det innebär inte automatiskt att Storbritannien ogiltigförklarar myndigheter verksamma innan hans påstådda tillträde.

Medan den ”gamla” centralbanken hävdar att pengarna för guldet ska doneras till FN:s utvecklingsprogram UNDP för att därigenom användas i kampen mot coronapandemin i Venezuela, påstår Guaidó som talesman för den nya att pengarna kommer att nyttjas till att ”förtrycka och attackera det venezuelanska folket”.

När det gäller Venezuela återstår det att se vem som kommer gå segrande ur striden om den politiska makten – och om tillgången till guldreserven.

Vad guldreserven anbelangar är åtminstone ett tillfälligt besked att vänta innan juni månads utgång då förvaltningsdomstolens dom ska komma.


  • Publicerad:
    2020-06-22 21:35