BROTT. Polisens underrättelsetjänst har i en ny rapport skrivit om att internationella brottsnätverk håller på att bygga upp en infrastruktur för bostadsinbrott i Sverige och redan idag ligger dessa nätverk bakom uppemot hälften av alla bostadsinbrott som begås i Sverige. 

Polisen har nu klarlagt att det är internationella brottsnätverk och ligor som ligger bakom de allra flesta bostadsinbrott som begås i Sverige. De allra flesta av dessa nätverk kommer från Östeuropa, men även från länder på Balkan, i Baltikum och i Sydamerika.

— Under sju år har vi förfinat våra verktyg för att skilja ut typiska mönster i de här brottsserierna. Nu har vi så mycket säkerhet att vi tycker vi kan gå ut och skriva de här rapporterna och påstå att de ligger bakom upp till hälften av alla anmälda bostadsinbrott i Sverige, säger Stefan Pettersson, inriktningsansvarig för internationella brottsnätverk vid polisens underrättelseenhet.

Enligt polisens bedömningar kommer den här typen av brottslighet bara att öka med tiden i och med den fria rörligheten mellan EU-länder och de signaler den ”humanitära stormakten” Sverige sänder ut till omvärlden.

— Våra bedömningar är att antalet bostadsinbrott kommer fortsätta att öka om vi visar oss vara ett tillgängligare land än andra, säger Pettersson.

Nätverken betår enligt polisen av yrkeskriminella män mellan 20 och 45 år gamla med en lång brottskarriär bakom sig. Nätverken känntecknas även av en strikt rollfördelning, stora ekonomiska resurser samt en tydlig ledarstruktur där en eller flera utpekade huvudmän styr nätverken från hemlandet.

I Sverige har man sedan flera ankarpersoner, vilka ofta är landsmän som befunnit sig i Sverige under en längre tid. Deras uppgift är att förse ligorna med allt från bilar till teknik och logistik samt ankarplatser där stöldgods kan förvaras innan det smugglas från Sverige.

Många av nätverken har även ett samarbete med varandra och vissa kan bestå av enbart ett fåtal personer upp till hundratals personer.

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) talar om att ”svenskt rättsväsende måste ta ett gemensamt krafttag mot det samhällsproblem som de mobila organiserade kriminella grupperna utgör”.

— De går inte att lösa det här enbart i Sverige med det svenska rättsväsendet. Här måste man jobba med andra länder i och utanför EU. Man måste lagföra dem där det är lämpligt att göra det. Det är där det får störst effekt. För bara för att en gräns är öppen inom EU betyder ju inte det att den ska vara öppen för kriminella, säger Pettersson.

Över 20 000 bostadsinbott anmäls varje år i Sverige och enbart omkring fyra procent av dessa brukar polisen kunna lösa.

Källa:
Polisen: Organiserade bostadsinbrott ökar i Sverige


  • Publicerad:
    2017-07-17 15:10