Thomas Östros, socialdemokraternas förre ekonomisk-politiske talesperson, tillträder under sommaren som VD för Bankföreningen och tredubblar därmed sin inkomst. Bankföreningen är en lobbyorganisation som företräder svenska banker och deras filialer både nationellt och internationellt gentemot myndigheter och organisationer.

 

Thomas Östros har tidigare riktat hård kritik mot bankerna och deras bonuskultur. I december 2010 skrev han bl a. följande i DN Debatt:
”…Socialdemokraterna är även öppna för att se över möjligheten att helt förbjuda bonusar för vissa befattningshavare. Vår bedömning är att det är särskilt angeläget att se över möjligheten till stopp för bonusar till den högsta ledningen.”

”Detta var för flera år sedan. Jag tror att politiker generellt har lärt sig att inte ge sig in för djupt i avlöningsfrågor, eftersom man då också tvingas ta ansvar för dem. Det tror jag ingen politiker vill göra”, säger Thomas Östros idag.


  • Publicerad:
    2012-05-14 13:32