GAZA Efter den lyckade palestinska specialoperationen den sjunde oktober förra året har den sionistiska ockupationsmakten dödat eller skadat över 110 000 civila. Dödstalen är proportionerliga enligt Sveriges regering.

Sedan den palestinska operationen al-Aqsastormen inleddes sjunde oktober förra året har den sionistiska ockupationsmakten i Israel dödat 34 000 civila och skadat över 77 000.

Majoriteten av de skadade har varit kvinnor och barn, medan Israel påstår att de slår till mot mål som tillhör den palestinska motståndsrörelsen Hamas.

Internationella ledare, så som Joe Biden och Donald Trump, har bägge bett Israel att fortsätta sin offensiv lugnare för att minska civila offer.

Men den svenska regeringen genom Tobias Billström menar på att dödandet av civila är proportionerligt.