PALESTINAKONFLIKTEN Ingen av de två parterna accepterar den plan omfattande gisslanfrigivning och vapenvila, som USA presenterade i slutet av maj och då uppgav sig redan ha övertalat Israel att acceptera.

Palestinakonfliktens stridande parter Israel och Hamas uppges ha misslyckats med att enas kring ett avtal rörande vapenvila och frigivning av gisslan. Ett antal medier rapporterade på tisdagen att israeliska tjänstemän anklagar Hamas för att ensidigt avvisa en amerikansk plan som ålägger parterna att lägga ned vapen och frige gisslan – och som uppges ”ultimat syfta till varaktig fred”.

Det var i slutet av maj som USA tillkännagav att Israel hade godtagit en plan i tre faser, som inkluderar vapenvila och frigivning av kvarvarande gisslan i Gaza.

Hamas och den mindre gruppen Palestinian Islamic Jihad (PIJ) släppte denna vecka ett uttalande, där man förklarar sig ha inkommit med ett svar på USA:s förfrågan.

— I kväll erhöll Israel Hamas svar via medlaren. Organisationen avvisar förslaget om frigivning av gisslan såsom det presenterats av president Biden, säger en israelisk tjänsteman till Times of Israel .

Enligt CNN hade Hamas föreslagit ändringar av det ursprungliga förslaget, inklusive en tidslinje för vapenvila och tillbakadragandet av Israels försvarsstyrkor (IDF) från Gaza.

FN med till intet förpliktigande resolution

På måndagen antog FN:s säkerhetsråd en resolution som uppmanar båda parter att genomföra den föreslagna vapenvilan ”utan dröjsmål och utan villkor”.

Den politiska samordnaren vid Israels FN-delegation Reut Shapir Ben-Naftaly fastslog på måndagen att den judiska staten har för avsikt att ”se till att Gaza inte utgör ett hot mot Israel i framtiden” samt att frita samtliga i den gisslan, som Hamas tillgrep under sin räd den 7 oktober. När hon talade i säkerhetsrådet anklagade hon Hamas för att ”använda ändlösa förhandlingar … i ett slags förhalningstaktik..