UTRIKES. I Tyskland och Österrike förser nu respektive lands största mobiltelefonoperatör myndigheter med användardata såsom platsinformation – med åberopande av coronapandemin.

Övervakning. Genrebild. Foto: Pxhere.

Sveriges Radio rapporterar att Robert Koch-institutet, det vill säga Tysklands smittskyddsinstitut, nu tilldelas data om telefoners platsinformation av telekomföretaget Deutsche Telekom. Syftet är att Smittskyddsmyndigheten ska kunna bedöma om folk följer uppmaningen till karantän.

På tisdagskvällen levererade Deutsche Telekom fem GB med information om hur företagets mobiltelefonförsedda kunder förflyttar sig. Informationen, som uppges ha anonymiserats, ska möjliggöra spårning i hela förbundsrepubliken.

Chefen för Robert Koch-institutet, Lothar Wiele, uppger att syftet med övervakningen är att kunna konstatera ”om folks förflyttningar i samhället avtar”.

— Om vi kan se att folk fortsätter röra sig och smittspridningen samtidigt fortsätter, då vet vi varför, berättar han.

Liknande åtgärder vidtas även i Österrike, där telekomföretaget A1 nu levererar uppgifter till österrikiska myndigheter. Dessa myndigheter har utlyst strikta förhållningsregler om karantän och den som olovligen bryter mot dessa, kan bötfällas. Dock ska chefen för A1 ha garanterat att data, som företaget levererar till myndigheterna, inte möjliggör identifiering av individer.

I Tyskland har myndigheterna tills nu nöjt sig med att råda folk att minimera socialiserandet. Emellertid spred det faktum att Angela Merkel just under onsdagskvällen höll sitt första tal till republiken under sin tid som förbundskansler en föraning om att strängare förhållningsregler väntar också i Tyskland.

I sitt tal till det tyska folket sa Merkel bland annat att Tyskland nu höjer risknivån till den näst högsta nivån, att reseförbud införs, att nya specialsjukhus snabbt ska byggas i Berlin och att coronakrisen innebär ”vår största utmaning sedan andra världskriget”.

Merkel fastslog också att det enskilt viktigaste verktyget i kampen mot viruset är vi själva, och hon vädjade till tyskarnas ansvarskänsla:

— Jag är övertygad om att vi klarar denna uppgift om alla medborgare verkligen uppfattar det som deras personliga uppgift.

Däremot sa Merkel ingenting om att de tyska myndigheterna nu tar till tekniska hjälpmedel för att förvissa sig om att medborgarna visar ansvarskänsla.

Källa:
Myndigheterna får övervaka mobilkunderna


  • Publicerad:
    2020-03-19 17:45