Till etablissemangets förskräckelse röner Motståndsrörelsen framgång i norra Sverige. Journalisters hets till trots – organisationens företrädare utlovar en fortsatt och intensifierad aktivism!

Under sommaren har Motståndsrörelsen steg för steg trappat upp aktivismen i Norrland och Norrbotten. Förutom offentlig tidningsförsäljning av Nationellt Motstånd och utdelning av tusentals flygblad direkt till hushållen, har kampgrupperna haft försäljningsbord vid marknader. Att bedriva propagandaarbete via försäljning av Kampbodens material, har inneburit att organisationen brutit ny mark.

Organisationens närvaro – med Kampbodens försäljningsbord på sommarmarknaden i Överkalix och Burträsk som talande exempel – har dock inte enbart mötts av positiva reaktioner. Organisationens framgång och gradvisa tillväxt har väckt etablissemangets hat. Framförallt från journalister i den lokala socialdemokratiska pressen, men även från enskilda mångkulturivrare av det lite mer ettriga slaget.

En herr Olofsson på helig mission
Peter Olofsson, journalist vid Norrländska Socialdemokraten (NSD), har inlett ett personligt korståg med artikeln ”Högerextrema rörelser på frammarsch”. Målet för den heliga sossevreden är Motståndsrörelsen. I lördagens nummer kunde tidningen visa upp ett minst sagt pretentiöst försök till att misskreditera organisationen. Olofsson hade vänt sig till såväl kriminalunderrättelsetjänsten i Luleå, Umeå universitet samt till åklagarämbetet. Det tilltänkta scoopet hade till detta förberetts väl, redan några dagar tidigare. Inför lördagen hade Olofsson nämligen lyckats få tag på en argsint chilenare, med snyftreportaget ”Jag blev väldigt illa berörd av deras propaganda”. Herr Olofssons dragna svärd för mångkultur och massinvandring, bröts emellertid mitt itu…

Från Ivar Johansson, tillförordnad chef på kriminalunderrättelsetjänsten i Luleå, fick han svart på vitt veta att något organisations- eller tryckförbud mot Motståndsrörelsen och Nationellt Motstånd, minsann inte kunde komma på tal: ”Vi kan inte hindra folk från att ansluta sig till de här föreningarna. Det är brott mot grundlagen… Det blir någon form av tryckfrihetsbedömningen. Polisen kan inte ingripa mot det skrivna ordet. Inte heller från statsvetaren Svante Eriksson och åklagare Folke Ailinpieti, fick den ridderlige något tillnärmelsevis stöd. Eriksson bekräftade tvärtom att Motståndsrörelsen bryter ny mark med sin aktivism: Norrbotten är ett klassiskt rött län. Vanligtvis har nazistfästena funnits i södra Sverige. Liksom Johansson, levererar Ailinpieti en skrapa till Olofsson i juridiskt hänseende: Man får uttrycka sig i vad man tycker om invandrare. Den friheten har man i det här landet. Det var inget i det där som borde vara hets mot folkgrupp.

Kvar av det tilltänkta korståget för sossejournalistens del, blev den hitforslade chilenaren. Med korslagda händer och bister uppsyn deklarerar rasfrämlingen (NSD, 18/8) likt en papegoja: ”Det är bara 65-70 år sedan förintelsen inträffade, men den verkar de här grupperna redan ha glömt… Vi måste vi konfrontera demokratin med dess svagheter.” Med den lärda utläggningen, lät herr Hugo Quisbert sannerligen mer som en vid Bommersvik drillad ombudsman än en som en ”bekymrad medborgare”.

Aktivismen kommer att fortsätta!
Då Nationellt Motstånd tar journalistiken på allvar, har redaktionen tagit kontakt med berörd part; Robert Eklund, ansvarig för Svenska motståndsrörelsens nordligaste utpost. Eklund ruskar på huvet åt mediahetsen, och tillskillnad från intrigerande journalister, slår han fast det väsentliga:

Norrland och i synnerhet Norrbotten, är sedan länge kända som så kallade arbetar-län. Det innebär att invånarna oftast röstar på Socialdemokraterna eller gammelkommunisterna i Vänsterpartiet. Men när vi under offentliga aktiviteter, får tillfälle att samtala med ”mannen på gatan”, så håller de oftast med i det mesta av organisationens ståndpunkter. Mångkultur är ingenting för den Norrbottniska arbetaren, utan det är någonting som är påhittat och påtvingat av partiledningarna längre söderut.”

Eklund avslutar intervjun med en kraftfull hälsning: Svenska Motståndsrörelsen är i dag representerad från Kiruna i norr till Ystad i söder. Organisationen fortsätter att öka i stadig takt. Aktivismen inför det stundande valet kommer att intensifieras; kampen kommer att fortsätta oavsett den marxistiska hetsen!

Relaterade länkar:

Kampboden på marknad i Burträsk
Kampboden på Överkalix marknad


  • Publicerad:
    2010-08-23 00:00