KANADA En påstådd massgrav med över 200 indianbarn vid en skola i British Columbia ledde till att tiotals miljoner dollar satsades på ”forskning” och ekonomisk ersättning till ursprungsbefolkningen. Men ännu har inte en enda kropp hittats och nu i ifrågasätter allt fler existens av den så kallade massgraven.

För ett år sedan förklarade ledare för indiangruppen First Nation Band Tk’emlúps te Secwépemc att man upptäckt en massgrav vid den tidigare internatskolan för indianbarn i Kamloops i British Columbia, som mellan 1890 och 1978 drevs av romersk-katolska kyrkan.

Skolan startades för att ge indianbarn undervisning, men enligt indianerna ”tvångsseparerade [skolan] barn från sina familjer under långa tidsperioder och förbjöd dem att kännas vid sitt ursprungsarv och kultur och att tala sina egna språk.

Massgraven ska ha upptäckts med hjälp av en markpenetrerande radar och utifrån de ojämnheter i marken som plockades upp av radiovågorna uppskattade man att över kroppar från över 200 indianbarn skulle finnas i jorden.

Uppgifterna om massgraven chockerade hela Kanada och landets premiärminister Justin Trudeau beordrade direkt att samtliga federala byggnader skulle flagga på halvstång.

Informationsskylt med indianernas narrativ på Kamloops indianinternet, som numera ägs av delstaten Brittish Columbia.

Dessutom satsade man 50 miljoner dollar på forskning om massgraven och betalade ut 30 miljoner dollar i ersättning till tidigare elever på skolan som påstår sig ha farit illa under sin tid i Kamloops.

I Rom framförde påven Franciskus en officiell ursäkt för den katolska skolans påstådda massmord och vädjade till Gud om förlåtelse. Enligt planerna ska påven också besöka Kanada under året för att hjälpa till med ”försoningen” mellan kanadensiska katoliker och indianer.

Inte en enda kropp har lokaliserats

Men trots miljonsatsningen på forskning kring massgraven i Kamloops har ännu inte en enda kropp kunnat lokaliseras på skolans område. Allt fler forskare ifrågasätter nu också öppet narrativet om att indianbarn massmördades på den katolska internatskolan.

En av dessa är Jacques Rouillard, som är professor emeritus i historia vid Montreals universitet.

— Inte en enda kropp hat hittats. Efter månader av beskyllningar och fördömanden, var är kvarlevorna av de barn som ska ha begravts vid Kamloops indianinternat?, säger professorn till New York Post.

— De använder många ord som ”kulturellt folkmord”. Om det är sant borde det ske utgrävningar. Allt hålls väldigt vagt. Du får inte kritisera dem. Kanadensare känner skuld så de håller tyst, fortsätter han.

Skuld- och skamtyngda vita lägger blommor vid Kamloops indianinternat.

Det enda som tycks ha gjorts under året som gått är att ytterligare en forskare har besökt platsen, som enligt gamla elever var skolans äppelträdgård. Forskaren i fråga gick ut i media och hävdade att hennes observationer ”bekräftar vad de äldste [indianerna] har delat med sig av”.

Men enligt hennes officiella rapport från besöket – som New York Post tagit del av – saknas verkliga belägg för någon massgrav. Istället visar det sig att även hon använt någon typ av radar som gett utslag på ”reflektioner” som ”kan tyda på begravda barn”.

Sedan dess har också andra internatskolor för indianbarn undersökts av indian-lobbygrupper och enligt Tk’emlúps te Secwépemc har man hittat flera ”massgravar” runt om i Kanada med totalt uppemot 800 kroppar.

Dock har inte en enda kropp grävts upp.

— Detta är en största fake news-historien i Kanadas historia. Allt detta om omärkta gravar och försvunna barn triggade en moralpanik. De har börjat tro på något som det helt saknas bevis för och det har börjat få ett eget liv, säger Tom Flanagan, professor emeritus i samhällsvetenskap vid Calgarys universitet.

Till New York Post bekräftar Tk’emlúps te Secwépemcs talesperson Larry Read att inga kroppar har grävts upp i Kamloops och att det inte finns några planer på när utgrävningar kan börja. Read skriver också att man valt att inte offentliggöra resultatet från undersökningen med markpenetrerande radar vid skolan men att man ”kanske kommer att göra det i framtiden”.

Enligt Eldon Yellowhorn, som är professor i studier om ursprungsbefolkningar vid Simon Fraser-universitetet i British Columbia bevisar dock inte radarbilder särskilt mycket.

— Allt som radarn visar är avvikelser i reflektionen. Det enda sättet att vara säker är att skrapa bort jorden och se vad som ligger under. Vi har inte kommit till en punkt där vi kan göra det. Det är ett omfattande jobb, säger han till New York Post.