Dagens datum 7 oktober: På denna dag år 1880 föddes Paul ”Papa” Hausser, en av de viktigaste personerna vid skapandet av Waffen-SS.

hausser3

Paul Hausser föddes i Brandenburg år 1880. Fadern Kurt Hausser var vid tiden för sonens födelse premiärlöjtnant i den kejserliga armén. Redan vid 12 års ålder skulle den unge pojken påbörja sin militär karriär då han skrevs in vid en förberedande kadettskola i Köslin. När den förberedande utbildningen var klar inleddes officersutbildning vid kadettskolan i Berlin-Lichterfelde. Efter tre års studier utexaminerades Paul Hausser och fick sin löjtnantsfullmakt i mars 1899.

Sin första tjänstgöring efter examen fick Hausser vid ett infanteriregemente i Ostrowo, Posen. Efter några års tjänstgöring vid regementet fick Hausser tjänst som adjutant vid en av regementets bataljoner. I sin tjänstgöring visade den unge officeren prov på stor talang för yrket, och efter några år fick han rekommendationer till den kejserliga militärakademin. Utbildningen vid militärakademin pågick mellan åren 1908-1911. Under de kommande åren skulle Hausser tjänstgöra i diverse generalstabsfunktioner. Under krigsåren 1941-1918 tjänstgjorde han i flertal armékårer, divisioner och regementen som stabsofficer. Efter första världskriget överfördes Hausser till riksvärnet som major. Under de turbulenta efterkrigsåren tjänstgjorde Hausser vidare i riksvärnet, han pensionerade sig i januari 1932 som generallöjtnant.

Pensioneringen skulle dock bli kortvarig. Hausser gick efter sin pensionering med i veteranorganisationen Stalhelm och blev organisationens lokalledare i Berlin. Drygt ett år senare, när nationalsocialisterna vann valet, upptogs Stalhelm i SA och Hausser skrevs in i rullorna som SA-Standartenführer och chef för SA-Reserve-Brigade Berlin-Brandenburg. Efter att en revolt inom SA hade slagits ner under sommaren 1934, tappade organisationen anseende och betydelse. I oktober 1934 överfördes Hausser till SS. En månad senare överfördes han som SS-Standartenführer till det nybildade SS-Verfügungstruppe (SS-VT) och fick befälet över SS-Führerschule Braunschweig.

SS-VT vid partidagarna 1935

SS-VT vid partidagarna 1935

De kommande åren jobbade Hausser hårt med att bygga upp SS-VT. På kort tid blev han chef för utbildningsenheten, inspektör för officersskolorna och inspektör för hela SS-VT. I maj 1936 befordrades Hausser till SS-Brigadeführer. Tack vare sin omtanke för männen under sitt befäl fick Paul Hausser under denna tid sitt smeknamn, ”Papa”. Paul Hausser gick med i NSDAP i maj 1937.

Vid krigsutbrottet i september 1939 tjänstgjorde Paul Hausser vid Panzer Division Kempf, enheten var en kombinerad armé och Waffen-SS enhet som var stationerad i Ostpreussen. När man analyserade det polska fälttåget kritiserade överkommandot(OKW) SS-VT, man menade på att soldaterna tagit onödiga risker, hade högre förluster än armén och att dess officerare var odugliga. På denna kritik svarade SS att de, hade hindrats genom uppdelningen och att de hade fått undermålig utrustning för uppgifterna de tilldelats. Det beslutades att SS i fortsättningen skulle strida i egna enheter under egna befäl, men fortfarande lyda under OKW, och i oktober 1939 skapades därför SS-Verfügungs-Division med Paul Hausser som kommendör.

Divisionen kom att strida tappert och effektivt under fälttåget i Nederländerna och Frankrike. Kort efter fälttåget i väst utökades SS väpnade gren. Två nya divisioner organiserades och man kallade den nya vapenslaget Waffen-SS. Haussers division fick namnet SS-Division Reich, som vid den korta kampanjen på Balkan, visade kritikerna på OKW vad man gick för. Där bland annat enheter från divisionen intog den jugoslaviska huvudstaden med 10 soldater.

Hausser-löp

Paul Hausser med Fritz Klingenberg

Hausser fortsatte som chef för divisionen under det ryska fälttåget. Under augusti 1941 tilldelades Hausser Riddarkorset och en tid därefter befordrades han till SS-Obergruppenführer und General der Waffen-SS. En kort tid efter sin befordran sårades Paul Hausser svårt av granatsplitter. Skadorna ledde till att han förlorade synen på sitt ena öga. När han återkom till tjänsten ett drygt halvår senare hade han den ögonlapp som skulle bli en av hans kännetecken.
Efter de hårda striderna i Öst hade Division Reich dragits tillbaka från fronten. Divisionen ombildades till  en pansargrenadjärdivision och fick namnet Das Reich. Divisionen kom tillsammans med sina systerdivisioner, Leibstandarte och Totenkopf att bilda II.SS-pansarkåren. Paul Hausser fick befälet över den nya pansarkåren.

Hausser2

Paul Hausser i efter sin ögonskada.

Soldaterna i SS-pansarkåren fick eldopet i vid de hårda striderna i Ukraina under våren 1943, soldaterna utmärkte sig vid slaget om Charkov. Paul Hausser kom vid detta slag att bryta mot direkta order från Adolf Hitler, när han trots ett förbud om reträtt drog tillbaka sin styrkor. Haussers ordervägran visade sig i slutändan vara ett lyckat beslut då II.SS-pansarkåren intog Charkov i mars 1943 och förintade stora sovjetiska styrkor i processen.

Sommaren 1943 skulle Hausser och hans kår deltaga i det stora slaget vid Kursk. Bland annat slog enheter från kåren mycket stora sovjetiska pansarstyrkor vid Prochorovka. I slutet på juli tilldelades Hausser eklöven till Riddarkorset för sina insatser vid Charkov och Kursk.

Hausser och II.SS-pansarkåren slogs vidare mot de nu avancerade sovjetiska styrkorna fram till i december 1943, då de drogs från fronten för vila och återhämtning. Vilan skulle dock inte bli speciellt lång, då frontsituationen i öster åter krävde SS-männens närvaro. Elitenheterna i SS-kåren fungerade som brandkårsstyrkor och skickades mellan krissituationer i frontlinjen.

I juni 1944 drogs åter kåren bort från den ryska fronten då de västallierade hade landstigit i norra Frankrike. Direkt efter ankomsten till Frankrike drogs SS-soldaterna in i hårda strider mor amerikanska och brittiska styrkor. I slutet på juni 1944 dog befälhavaren för den tyska 7:e armén Friedrich Dollmann, Paul Hausser övertog då befälet för armén. Tack vare den enorma numerära överlägsenheten i fiendens styrkor tvingades de tyska soldaterna att sakta men säkert retirera mot hemlandet. I augusti 1944 befordrades Hausser till SS-Oberstgruppenführer und Generaloberst der Waffen-SS, den högsta graden en officer inom Waffen-SS kunde uppnå. Kort därefter sårades Hausser vid de hårda striderna i vid Falaise. För striderna i Frankrike tilldelades Hausser svärdstecknen till Riddarkorset.

Efter sin konvalescens fick Hausser befälet över Armégrupp B, ett befäl han behöll fram till i april 1945 då han förflyttades till staben hos fältmarskalk Albert Kesselring. Paul Hausser kapitulerade till amerikanska styrkor och sattes i fångenskap, som varade fram till 1948.

Efter krigsslutet var Paul Hausser en av initiativtagarna till Hilfsgemeinschaft auf Gegenseitigkeit der Angehörigen der ehemaligen Waffen-SS(HIAG). Hausser skrev även flera böcker, bland annat: Waffen-SS i aktion och Soldater som alla andra, där han hårdnackat försvarade Waffen-SS. Paul Hausser avled i stillhet den 21 december 1972, vid 92 års ålder.

Paul Husser tillsammans med Kurt "Panzer" Meyer efter krigsslutet

Paul Husser tillsammans med Kurt ”Panzer” Meyer efter krigsslutet

Paul Hausser närvarande!

Artikeln publicerades ursprungligen 2013-10-07.


  • Publicerad:
    2017-10-07 00:02