FOLKUTBYTET Påven uppmanade på torsdagen västerlänningarna att vara ”mer öppna för immigration” och han fastslog att denna öppenhet är det nödvändiga motgiftet mot ”västvärldens demografiska vinter”.

Påve Franciskus har gjort sig känd för att tjäna globala krafter samt för att omhulda deras ”globohomo-ideologi”. När han under torsdagens pressträff på resande fot lade ut texten om det nödvändiga och moraliskt rättfärdiga i det folkutbyte som pågår i västvärlden, så lyste de bibliska referenserna med sin frånvaro. Predikan slutar däremot med en hyllning till EU:s grundare.

— Genom att glömma hur man välkomnar migranter, så har väst förlorat mycket, mycket – då man är i skriande behov av folk, förklarade Franciskus för reportrar under sin återresa från Kazakstan till Rom.

— Speciellt med tanke på den demografiska vintern, som är så uppenbar i Spanien och Italien, resonerade han, och fortsatte:

— I Italien finns det tomma byar med bara tjugo gamla damer och inga andra … Varför kan vi inte införa en politik i väst där invandrare ingår med principen att migranten ska välkomnas, ledsagas, främjas och integreras? frågade han och tipsade om hur det går om så inte sker:

— För annars är allt tomt.

Västs befolkning består av migranter

Påven fortsatte med att göra gällande att västvärldens befolkning – enligt honom själv i likhet med den i hans hemland Argentina – i själva verket består av före detta migranter. Just det faktum att endast en miljon av Argentinas befolkning på 49 miljoner är ursprungsbefolkning har enligt påven ”hjälpt oss så mycket”. De problem som finns i landet har, menar han, ”politiska skäl” – och inte demografiska. Av detta antagande drar påven sedan på oklara grunder slutsatsen att migrationen ”bör tas på allvar” eftersom den ”höjer västvärldens intellektuella och moraliska värde”.

— Jag tror inte att vi västerlänningar gör vårt bästa för att hjälpa andra människor, sa påven och kom fram till att vi nog är ”lite dekadenta”. Franciscus slutade sin predikan med en hyllning till sina verkliga herrar – och en uppmaning till européerna att följa dem:

— …Vi måste ta tillbaka värderingarna, värderingarna i Europa, värderingarna från dem som grundade den Europeiska unionen – de stora!