BROTT. När polisen gjorde husrannsakan hemma hos en 70-årig pedofil i Sandviken fick han en hjärtinfarkt, varför han slipper fängelse för ett barnpornografibrott. Eftersom datorerna där han lagrat sin barnporr förverkas behöver han heller inte böta.

Idag föll domen mot pedofilen Ola Lindkvist (19490421-7579) i Storvik, Sandvikens kommun. På två olika datorer samt en extern hårddisk fann polisen både barnporr och sökningar efter barnpornografiskt material.

I domen kan man läsa:

I programvaran Shareaza, som finns på båda datorerna, har det gjorts sökningar vid åtskilliga tillfällen syftande på uppenbart barnpornografisk materia; t.ex. ”mom and very young boy”, ”12 yo ebonny”, ”12 yo girl” och ”dad and little girl”. De omstridda filmerna och fotona speglar väl mot gjorda sökningar. Likartade sökningar har gjorts på båda datorerna, även om sökningarna på den bärbara datorn raderats. Christer Bergman har övertygande omvittnat att det är personen vid tangentbordet som såväl gör sökningarna som raderar gjorda sökningar.

Men Lindkvist har konsekvent förnekat att det är han som gjort sökningar och laddat ner det barnpornografiska materialet. Istället har han hävdat att ”någon använt hans Internet”, som enligt hans egen utsago är ”oerhört långsamt och segt”.

Tingsrätten skriver dock att ”Den mängd filmer som i allmänhet laddats ned i hans medier talar snarare mot Ola Lindkvist; varför skulle någon utnyttja hans eländiga uppkopplingar till denna ansenliga mängd nedladdningar? Det faller på sin egen orimlighet”.

Man finner det därmed ställt bortom rimligt tvivel att Lindkvist de facto är intresserad av barnpornografi samt att han laddat ner och lagrat filmer och bilder på prepubertala barn av pornografisk karaktär. Brottet kan, enligt tingsrätten, inte heller anses som ringa eftersom en del av materialet är att betrakta som grovt.

Även om straffvärdet motsvarar 1-2 månaders fängelse anser tingsrätten att det faktum att Lindkvist tidigare är ostraffad för liknande brottslighet, samt att han fick en hjärtinfarkt när polisen gjorde husrannsakan i hans hem, gör att fängelse inte är lämpligt.

Men den villkorliga domen åtföljs inte heller av böter. Av samma anledning som ovan, plus den ekonomiska förlust som de beslagtagna datorerna innebär för pedofilen Lindkvist, anser tingsrätten att ”det i detta fall föreligger särskilda skäl mot att döma till böter”.

I slutändan kommer Lindkvist alltså undan med att endast betala 800 kronor till Brottsofferfonden.

Källa:
Gävle TR: B 708-18 – Dom 2019-03-01


  • Publicerad:
    2019-03-01 12:20