USA-VALET. Inför tisdagens mellanårsval i USA till kongressen plus vissa lokalval stiger donationssummorna till nya rekordnivåer.

Foto: Pixabay

Det amerikanska valsystemet är organiserat så att mellan presidentvalen var fjärde år hålls så kallade mellanårsval. I dessa val väljs delegater till kongressens båda kammare – senaten och representanthuset. Vid mellanårsvalen hålls som regel också ett antal val på lokalnivå, såsom guvernörsposter.

Inför tisdagens mellanårsval vässar Demokraterna tänderna för att försöka vinna majoriteten i en eller båda av kongressens kammare. Detta, menar man, skulle bryta den republikanske presidenten Donald Trumps stora makt i dagsläget, när både senaten och representanthuset har republikansk majoritet.

Med en demokratisk majoritet i representanthuset, vilket förutspås skulle kunna bli en möjlighet, skulle exempelvis förslag på nya lagar, sänkta skatter eller avregleringar av näringslivet från presidenten kunna stoppas.

Men att bedriva valrörelse i USA kostar pengar. Stiftelsen Center for Responsive Politics räknar med att den totala notan för årets kongressval kommer att hamna till en bit över 5 miljarder dollar, en ökning med över 25 procent sedan 2014.

Trots den ökade volymen av smågåvor är det megadonatorerna som står för en överväldigande del av omsättningen. Sammanlagt har de tio största individuella givarna skänkt omkring 340 miljoner dollar, över 3 miljarder kronor, till årets kampanjer.

Största enskilda donatorer är kasinoföretagaren Sheldon Adelson och hans hustru Miriam Adelson som skänker 113 miljoner dollar. Andra stora bidragsgivare är Tom Steyer (51 miljoner dollar), Michael Bloomberg (38 miljoner dollar) och George Soros (17 miljoner dollar).

Sju av de tio störta kampanjdonatorerna ger sina miljoner till det demokratiska partiet.

— Det är otroligt mycket pengar i amerikansk politik, säger Olle Folke, forskare vid Uppsala Universitet. En teori är att man genom donationer köper direkt tillgång till en politiker. Men företag kan också påverka till exempel genom att donera pengar till välgörenhet som råkar vara en viss politikers älsklingsprojekt. Lobbying är ytterligare en faktor.

Källa:
Megadonationerna slår rekord i USA:s mellanårsval


  • Publicerad:
    2018-11-04 16:55