UKRAINAKONFLIKTEN Mark Kimmitt analyserar de fyra möjliga vägar som enligt honom skulle kunna stå till buds för en nödvändig påskyndad lösning av Ukrainakonflikten – och väljer den med återupptagna förhandlingar.

Att upprätthålla konflikten i Ukraina blir allt svårare för Nato, så Kiev måste tänka på att förhandla med Moskva, menar den pensionerade amerikanske brigadgeneralen Mark T. Kimmitt i en opinionsartikel för Wall Street Journal (WSJ). Kimmitt påpekar i sin text, som publicerades i torsdags, att Washingtons senaste militära hjälppaket till Kiev består av ”äldre och mindre avancerade” system, vilket ”kan indikera att konsumtionstakten på slagfältet har överträffat produktionen till en punkt där de överskottslager som tillhandahållits Ukraina nästan är uttömda”.

Nato-länders fortsatta hantering av ”minskande lager ledande vapensystem” i skulle enligt Kimmitt sannolikt innebära en utdragen konflikt mellan Ukraina och Ryssland. Ett sådant scenario kan, betonar han, resultera i ”mer press från stödjande nationer, ihållande inflation, mindre uppvärmningsgas och minskande folkligt stöd” i väst.

Kimmitt, som tjänstgjorde som USA:s biträdande utrikesminister i politisk-militära frågor 2008-09, föreslår fyra sätt att påskynda lösningen av Ukrainakonflikten, som nu har pågått i sex månader.

Gräva djupare eller öka produktionen

Det första alternativet är att ”gräva djupare” i Natos lager och skicka vapen till Kiev, vilka hittills har undanhållits av medlemmar på grund av deras egna nationella försvarskrav. Det är, tillfogar Kimmitt, något som EU-länder kan vara villiga att göra eftersom det är ”bättre att använda dessa vapen i Cherson än Krakow”. USA och dess europeiska allierade skulle enligt Kimmitt också kunna försöka öka produktionen av de system som efterfrågas av Zelenskyj-regeringen, något som, betonar han inte skulle ge någon påtaglig inverkan på situationen på kort tid.

Intensifiering av konflikten eller förhandlingar

Det tredje alternativet vore ”att intensifiera konflikten” genom att förse Ukraina med system som längre räckvidd, såsom ATACM-missiler, F-16-jetplan och Patriots. Den pensionerade generalen varnar dock för att en sådan eskalering definitivt skulle möta ett ”resolut svar från Moskva” och skapa risk för att konflikten sprids till Europa.

Den sista tillgängliga lösningen, skriver Kimmitt, är att Ukraina ”driver på för en tillfällig diplomatisk lösning utan (eller med) territoriella eftergifter.” Den ukrainske presidenten måste enligt generalen ”inse att minskande försörjning skulle ha en katastrofal effekt på hans armé, inte bara för operationer på slagfältet utan för budskapet om minskat stöd utifrån som det skulle skicka till Ukrainas folk”.

Kimmitt drar av sitt resonemang denna slutsats:

Att vara den som tar initiativ till en diplomatisk lösning skulle i sig vara osmakligt och kanske ses som defaitistiskt, men eftersom chansen att ta sig upp ur det nuvarande moraset är liten, så kan det vara bättre att förhandla nu än senare.

De två sidorna i Ukrainakonflikten har inte suttit vid förhandlingsbordet sedan samtalen i Istanbul i slutet av mars.

Webbtidningen Russia Today (RT) kommenterar Kimmitts artikel med orden:

Moskva, som till en början hade varit optimistiskt om utsikterna för fredsprocessen, anklagade senare Kiev för att backa från alla framsteg som hade uppnåtts i Turkiet och tillkännagav att de hade förlorat allt förtroende för de ukrainska förhandlarna. Ryska tjänstemän har varnat för att Moskvas krav blir mer omfattande om samtalen återupptas.