MILITANT GLOBALISM Under sin pågående USA-resa underkände Ukrainas president på onsdagen i sitt tal till FN:s säkerhetsråd organisationens insatser för att stoppa kriget, medan han följande dag bad USA:s kongress om mer pengar.

FN:s generalförsamlings nu pågående 78:e session i New York utspelar sig under ett statiskt skede av Ukrainakonflikten, efter att den utlysta ukrainska offensiven sedan länge gått i stå. Mötet inleddes måndag den 18 september och följande dag tog den allmänna debatten sin början. På onsdagen sammanträdde säkerhetsrådet, där Zelenskyj höll tal.

Årets sammankomst har inofficiellt presenterats som den första då Ukrainas judiske president Volodomyr Zelenskyj och Rysslands ryske utrikesminister Sergej Lavrov ”riskerar att befinna sig i samma rum samtidigt”.

Rörande just Zelenskyjs nu aktuella USA-besök kommenterade The Duran (journalisterna Alex Christoforou och Alexander Mercouris) i helgen att deltagandet på FN-mötet i New York för den ukrainske presidentens del har som syfte att avleda fokus från hans egentliga avsikt med sin resa – det tiggande av vapen och pengar som han kommer att ägna sitt torsdagsbesök hos kongressen i Washington åt – en församling som håller inne utlovade 24 miljarder dollar i bistånd till Ukraina.

Åtskilliga medier som rapporterat om Zelenskyjs framträdanden i New York har också mycket riktigt kommenterat att han nogsamt undvikit allt direkt tal om pengar.

Levererar kanonmat

Det tiggande, som enligt The Duran istället kommer att äga rum i Washington, har enligt dem fått ett nytt motiv sedan sist. Då handlade det om att vända krigslyckan. Zelenskyj vet nu, menar journalisterna, att detta är omöjligt. Istället är det enligt dem pur personlig självbevarelsedrift som motiverar presidenten.

Den utlovade ukrainska offensiven har misslyckats totalt. Bachmut, vars snara erövrande för en månad sedan utsågs till den stora vändpunkten, har förlorats. Till och med uppgifterna om erövrandet av den lilla byn Andriivka söder om Bachmut visade sig vara tagna ur luften. I brist på tanks och andra vapenförsedda fordon, argumenterar Duran, handlar Ukrainas krigföring vid fronten om att leverera kanonmat i form av fotsoldater till motståndarsidan.

Medan Ukraina nu har den högsta siffran – över ett tusen – för antalet stupade per dag sedan konfliktens början, så har Ryssland sin lägsta, och den har krympt för varje dag sedan Ukraina i juni försökte inleda en offensiv.

Globalisters syn på lojalitet

Kapitulation eller förhandlingar går emot ”hardlinern” Zelenskyjs hållning. De två journalisterna betonar att de globalister, neo-cons och neo-libs, som i likhet med Boris Johnson i ett tidigare skede direkt tvingade den ukrainske presidenten att inta en hållning gentemot Ryssland som utesluter förhandlingar, mycket väl vet att det slutar illa för honom om han följer deras nya uppmaningar om att vända kappan och nu acceptera fredsförhandlingar. Den luttrade iakttagaren förvånas enligt Duran knappast över detta, då han vet att lojalitet gentemot individer för globalister är en färskvara.

Det finns enligt de två debattörerna starka krafter i Ukraina, som skulle betrakta den egna presidentens beredvillighet att uppta fredsförhandlingar, som direkt högförräderi och sannolikheten för att Zelenskyj i ett sådant scenario skulle berövas sitt (politiska) liv är enligt dem stor.

Samtidigt, påminner de, är det knappast riskfritt för Ukrainas president att vägra lyda order väster ifrån. I takt med att USA:s 17 underrättelseorgan växt fram, så har CIA allt mer fått en renodlat paramilitär funktion. Makthavare världen över, som inte faller USA på läppen, tenderar att försvinna. Ännu så länge är Zelenskyj globalisternas man i Kiev, men om han inte spelar sina kort rätt i det globala maktspelet, kan hans dagar vara räknade,

Tidningen Politico förutspådde inför FN-mötet en charmoffensiv av Zelenskyj gentemot den överväldigande majoriteten av (icke västliga) medlemsländer som betraktar honom med stor skepsis. Bokade möten med latinamerikanska, asiatiska och afrikanska ledare talade härför. Tidningen trodde att Lavrov kommer se sig nödgad att följa detta mönster i sitt mötesbokande. Åtminstone när det kommer till Zelenskyjs sammanträffande med ledare från en rad icke-västliga länder tycks Politico ha fått rätt, då en rad medier rapporterat om detta.

Zelenskyjs tal

På onsdagskvällen höll så Zelenskyj sitt tal till FN:s säkerhetsråd, som, kanske inte direkt, men väl indirekt, också handlade om pengar. Presidenten argumenterade först för vad han ser som rätten hos Ukrainas allierade att förse sin bundsförvant med vapen.

— Ukraina har rätt till självförsvar. Att bistå Ukraina med vapen, införa sanktioner mot och sätta press på Ryssland, men också att rösta för relevanta resolutioner, innebär ett stöd till försvaret av FN-stadgan.

Zelenskyj underkände vidare FN:s insatser för att få stopp för kriget och krävde att Ryssland, som, hävdade han, utgör ett hot mot hela världen, nu förlorar sin vetorätt i Förenta Nationernas säkerhetsråd:

— Ett land som för krig utifrån hat ska inte kunna ha sådan makt, sade Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj i sitt tal till FN:s säkerhetsråd på onsdagskvällen.