KOMMENTAR Ryssland ser inte bara ut att vinna kriget i Ukraina utan även det ekonomiska kriget mot väst. Detta tack vare det ena korkade beslutet efter det andra av känslostyrda neokons.

Idag är sista dagen som Ryssland accepterar betalning för sin för Europa så värdefulla gas med euro eller dollar. Efter den första april är det endast rubel som gäller för länder som pekats ut som ”ovänliga” av Rysslands president Vladimir Putin och som fortfarande vill köpa gas.

Detta gäller alltså många europeiska länder som är beroende av rysk gas, framförallt Tyskland. Förra året använde tyska bostäder och industrier till 55 procent gas direkt från Ryssland.

Tyskland och Europa har dock sagt nej till att betala med rubel. Man har istället beklagat sig högljutt om ”kontraktsbrott”, samtidigt som man själv valt att bryta alla möjliga kontrakt med Ryssland, inte minst genom att stänga av Nord Stream 2. Om Ryssland alltså inte bluffar stängs kranen av på fredag vilket kommer att kasta hela västvärlden i en extremt svår ekonomisk situation, som också kommer att påverka USA där president Joe Biden redan har rekordlåga förtroendesiffror.

Men det finns inget som tyder på att Putins rubel mot gas-plan är ett enda stort aprilskämt. För varför i hela fridens tider skulle Ryssland acceptera betalning i något annat än rubel? Västvärlden valde nyligen att ”beslagta” ofantliga mängder dollar och euro av den ryska centralbankens tillgångar som ett led i sanktionerna mot landet. Bara att ta valuta från ett annat lands centralbank är nog galet, skurkaktigt och svårbegripligt i sig, men varför skulle Ryssland ta emot pengar i en valuta som valutans hemland känner sig ha rätt att stjäla när som helst?

Och även om det inte vore så, vad ska Ryssland göra med euros eller dollar? Det är inte direkt så att de längre kan handla med västvärlden. I nuläget kan ju endast rubel, eller någon valuta från mindre fientliga länder, vara av intresse för Ryssland.

Syftet med sanktionerna har förstås varit att krossa Rysslands ekonomi och sänka rubeln. Förhoppningsvis också stärka dollarn. Men vilket land kommer framöver att våga köpa dollar som reservvaluta om USA bara beslagtar det så fort man inte dansar efter deras pipa?

Rubeln har dock inte kraschat lika hårt som man hoppats och om länder börjar köpa rubel för att få köpa rysk gas kommer valutan inte bara att stärkas direkt, den kommer förstås även att bli eftertraktad som handelsvaluta på samma sätt som dollarn en gång blev stark genom statusen som valutan att handla olja med.

Det ryktas nu att Putin ”mjuknat” i frågan och att han eventuellt kommer att acceptera att länder som Tyskland köper gas med euro och betalar till en rysk bank som inte sanktionerats, som sedan växlar om till rubel. Men även om det blir så kommer förstås rubeln att stärkas, vilket gör att effekten av sanktionerna mot Ryssland blir än mer irrelevanta på sikt.

Även om nu Europa vägrar köpa rubel så kan jag garantera att det på sikt kommer att finnas gott om länder som är villiga att köpa den gas som Europa vägrar köpa. Ryssland vinner oavsett.

Den västliga globalismen lägger krokben på sig själv

Dessutom har vi frågan om livsmedel. ”Matbrist? Det är något Europa får leva med”, sa Biden nyligen med ett vagt löfte om att USA och Kanada ska ”försöka” styra upp sin livsmedelsproduktion för att ersätta allt ryskt livsmedel Europa går miste om.

Detta kommer förstås inte att funka. Varken USA eller något annat västland har styrt upp sin ekonomi mot självförsörjande, speciellt inte vad gäller livsmedel. Hela den västliberala tanken har som bekant varit total globalism, där hela världen ska vara beroende av varandra.

Denna internationalistiska dogm har dock inte delats på samma sätt av länder som Kina, eller framförallt Ryssland som inte kunnat unna sig den ”lyxen” från första början på grund av tidigare sanktioner.

Det totalt känslostyrda och oplanerade agerandet som väst sysslar med riskerar att kasta hela västvärlden i den värsta ekonomiska recessionen på decennier med skenande priser på både livsmedel och energi, medan Ryssland bara låter sin olja och gas flöda åt syd och öst istället för väst och räknar sina rubels.

Vid krigets inledande skede trodde jag att USA framförallt skulle gå som den stora segraren från konflikten. Min analys byggde på att USA iscensatt kriget och använt Ukraina som en bricka i spelet att gå vidare i en nekonservativ plan om den totala uppgörelsen med Ryssland. Allt det stämmer förstås, men en månad in i sanktionerna får man istället dra slutsatsen att USA med allierade inte kommer att gynnas det minsta, utan snarare tvärtom.

Men det är kanske inte så konstigt, då samma nekons som planerat detta tidigare gett USA och väst ”framgångar” som kriget i Afghanistan, kriget i Irak, i Libyen och Syrien som alla steg för steg bara sänkt USA allt mer ner i ruinerna, med förlorat internationellt anseende och en kraftigt växande intern polarisering som riskerar att slita sönder landet i inbördeskrig.

Nu har USA även blivit kända som landet som stjäl dollar från andra länders centralbanker, bryter alla möjliga slags kontrakt och öppet förordar kupper i andra länder.

Neokonservativa är känslostyrda m*ngon, förförda av en judisk ideologi om världsherravälde grundat i trotskismens fantasier om världsrevolution. Det är dessa som nu sett till att det är krig i Ukraina och de är dessa som uppenbart är beredda att skapa ett tredje världskrig i ett desperat försök att hävda USA:s roll som världspolis och ekonomisk mobbare på den internationella scenen.

Ukraina blir den största förloraren

Och Ukraina då? Där har vi en judisk president som till varje pris vill fortsätta ett krig som man omöjligen kan vinna. Ivrigt påhejade av de nekonservativa och deras allierade, samtidigt som ryska trupper nu eventuellt drar sig tillbaka från Kiev och andra platser där man uppehållit delar av den ukrainska försvarsmakten medan man sakta omringat de ukrainska trupper som stationerats i Donbass – krigets verkliga mål.

När den stora delen av den ukrainska försvarsmakten är avskurna från förnödenheter, omringade av ryska trupper med ingenstans att retirera, vad ska då Ukraina komma med till förhandlingsbordet?

Det ser ut att bli ett ordentligt magplask för västvärlden, som alldeles för länge låtit sig styras av de känslostyrda neokonservativa som fortsatt kasta världen in i samma spel gång på gång, trots förluster. Och på detta neokonservativa altare offras Ukraina, som lurats att tro att västvärlden var den goda sidan som skulle beskydda dem trots att besattheten i att hetsa mot Ryssland och vägran att implementera Minsk-överenskommelsen. Därmed har man låtit sig bli den största förloraren av alla.