GLOBALT På grund av det misslyckade sanktionskriget mot Ryssland är Europa nu att betrakta som en ”tredje världen-ekonomi”. Detta enligt den amerikanska affärstidningen Forbes.

Kenneth Rapoza från den amerikanska affärstidningen Forbes skriver i sin senaste artikel att Europas ekonomi nu är så dålig att det är att jämföra med ett u-land.

Enligt Rapoza presterar den europeiska aktiemarknad sämst i hela västvärlden, så pass dåligt att till och med utvecklingsekonomier går bättre. ”Det är logiskt”, skriver han, eftersom inflationen i länder som Storbritannien och Tyskland är värre än i exempelvis Mexiko.

”Framförallt beror det på energisanktioner på Ryssland som straff för kriget med Ukraina”, skriver Rapoza och konstaterar att sanktionskriget är Europas främsta motvind som ”satte igång en massiv prisökning på råvaror” som skadat Europas ekonomier mer än någon annan.

Vidare menar Rapoza att de som hävdar att energikrisen är positiv eftersom det tvingar Europa att göra sig av med beroendet av fossila bränslen ljuger.

”De tvingades återgå till kol för att ge upp rysk gas och bränner alltmer [kol] för att kunna ha lamporna tända. De importerar saudisk olja medan saudierna importerar rysk olja för eget bruk”, konstaterar Rapoza.

Dessutom skriver han att amerikansk export av kol till Europa har ökat med 140 procent och behöver öka ytterligare om Europa ska ha en chans att klara vintern.

Skjuter sig i foten

Rapoza ställer sig oförstående inför sanktionerna mot Ryssland, som han förvisso menar är nödvändiga, men som till stor del har riktats mot privatägda företag som väst är beroende av på olika sätt och som inte har någon direkt koppling till Kreml eller den ryska militären.

”Väst har i första hand skjutit sig självt i foten gällande energi, gjort stor skada på klimatinitiativ och riskerat stigande matpriser på grund av minskad tillverkning av konstgödsel, också det tack vare sanktioner mot ryska leverantörer och högre energipriser”, skriver han.

Enligt Rapoza kommer Europa att tvingas lätta på sanktionerna mot Ryssland eller kringgå dem genom att be länder utanför EU att köpa energi från Ryssland och sedan sälja den vidare till Europa. Annars kommer man, enligt Rapoza, inte klara energiförsörjningen i vinter.