EKONOMI Den judiska Wallstreet-banken JP Morgan skriver i ett utlåtande att Rysslands ekonomi är förvånansvärt stark med tanke på sanktionerna. Den nya prognosen är att landet endast kommer att drabbas av en ”ytlig recession”.

Trots ekonomiska sanktioner som saknar motstycke i världshistorien har Rysslands ekonomi klarat sig förvånansvärt bra. Detta menar den judiska Wallstreet-banken JP Morgan, som citeras Buisness Insider.

Banken bygger sin bedömning på affärsundersökningar som gjorts i landet, förbrukning av elektricitet och finansiella flöden. JP Morgans analys skickades ut till bankens klienter under veckan och kommer att offentliggöras på måndag.

Enligt analysen har sanktionerna inte varit utan påverkan på ekonomin och man misstänker att framförallt exportindustrin kan komma att drabbas hårt, vilket stämmer rätt bra med den analys Ryssland själva gjort och som meddelades av president Vladimir Putin i rysk teve i april.

Ryssland planerar dock att lösa problemen med implementering av rubel-betalning för deras starkaste exportvaror såsom gas.

Sammantaget förutspår JP Morgan nu en utdragen men endast ”ytlig” recession för den ryska ekonomin efter västs rekordsanktioner, vilket är en stor förändring mot den ”djupa recession” som man förutspådde i sin analys i mars.

I mars skrev även den globalistiska maktorganisationen Council of Foreign Relations att den ryska ekonomin var i ”fritt fall” och att den ryska rubeln hade ”kollapsat”. Idag är rubeln starkare än innan kriget och en av få valutor i världen som faktiskt blir starkare gentemot dollarn.

För tre dagar sedan skrev Bloomberg att rubeln är den valuta som haft den starkaste utvecklingen under 2022.

Samtidigt förväntas livsmedels- och energibrist i väst, framförallt i Europa där priser på en mängd varor förväntas skjuta i höjden. Nyligen gick sju bossar för stora europeiska företag ut och varnade för att Europa är på väg in i en omfattande recession.

Även USA ser ut att vara på väg in i recession, vilket bland annat förutspås av World Economic Forum och en rad andra aktörer.