EKONOMI Trots att EU inledningsvis vägrade gå med på Rysslands nya krav om att betala för rysk gas med rubel har allt fler europeiska energibolag valt att öppna konton i ryska Gazprombank för konvertering av euro till rubel. Nu har även Tyskland och Italiens regeringar gett sin välsignelse.

Tyskland skulle inte ”under några omständigheter betala för ryska gasleveranser med andra valutor än kontraktsmässigt överenskomna valutor”. Detta besked gav Tysklands gröne ekonomiminister Robert Habeck strax efter Rysslands besked om att ”ovänliga länder” framöver skulle behöva betala för en åtråvärda ryska gasen med rubel, eftersom EU och USA tagit sig rätten att beslagta den ryska valutareserven i dollar och euro.

Med tiden blev det dock tydligt att framförallt Tyskland inte skulle kunna klara sig utan den ryska gasen, då en stor del av alla hushåll och framförallt landets industri är beroende av regelbundna leveranser av högkvalitativ naturgas.

När Ryssland stängde av gasleveransen för länder som Bulgarien och Polen blev det även tydligt att gas mot rubel-systemet var en verklighet och inte bara ett ryskt hot.

I slutet av april ändrade också EU-kommissionen sin uppfattning och menade att det inte var brott mot sanktionerna mot Ryssland ifall företag öppnade konto i ryska Gazprombank och lät banken konvertera euros till rubel – med andra ord precis det system som Ryssland föreslog och som man tidigare förkastade som ”kontraktsbrott”.

Det enda som skiljer EU-kommissionens direktiv från de ryska är att EU-kommissionen säger att företag som gör gasaffärer med Ryssland måste göra ett ”offentligt uttalande” om att man anser betalningen fullgjord när man för över sina euros till banken och inte när banken fört över rubel till de ryska gasbolagen.

Nu har även Tysklands regering förklarat att det är godkänt för tyska företag att låta Gazprombank konvertera euros till rubel, rapporterar Reuters. Detta trots att flera stora tyska företag redan öppnat konton hos banken för rubelkonvertering.

Även Italien, som också är svårt beroende av ryska gasleveranser, har nu inlett processen att börja betala för gas med rubel. Den italienska energijätten Eni har meddelat att man öppnat konto hos Gazprombank och enligt en av Reuters källor hos företaget har man gjort detta i samförstånd med EU-kommissionens nya direktiv.

Reuters citerar även anonyma EU-diplomater som menar att direktiven från kommissionen är medvetet ”vaga”, så att alla länder ska kunna göra vad de behöver för att varken tappa masken eller den ryska gasen.

— Man får intrycket att det lämnar dörren öppen för att affärerna ska kunna flyta på som vanligt, säger en källa.

En annan menar att direktiven ”skapar en situation med kreativ tvetydighet” med syfte att ”lämna precis nog med utrymme för alla olika tolkningar”.

Ett av syftena med EU och USA:s hårda ekonomiska sanktioner mot Ryssland var att få rubeln att ”krascha”. Idag är dock den ryska valutan starkare än innan invasionen av Ukraina och kan komma att stärkas ytterligare när den blir en efterfrågad valuta för internationell handel med gas.

Ryssland har också antytt att man kommer att implementera systemet med rubelbetalning även för andra viktiga exportvaror som väst är beroende av. Detta gäller exempelvis olja, metaller och grödor, vilket kommer att göra efterfrågan av rubel ännu högre.