UTRIKES ”Ovänliga” länder får hädanefter köpa den ryska naturgasen i rubel. Detta besked har Putin gett som svar mot de hårda sanktioner som Ryssland utsatts för efter kriget i Ukraina.

I dagsläget är europeiska länder oense om huruvida man ska sanktionera den ryska gasindustrin, då man fortfarande är beroende av rysk naturgas för bland annat uppvärmning.

Detta har Rysslands president Vladimir Putin noterat och nu ger han besked om att de ”ovänliga länder” som fortfarande vill ta del av den ryska gasen först måste köpa rubel eftersom Ryssland endast tänker acceptera sin egen valuta som betalmedel av dessa länder.

— Ryssland kommer förstås att fortsätta förse länder med naturgas i de volymer och enligt de priser som tidigare fastställts i kontrakt. Förändringen påverkar bara valutan vid betalning, som kommer att ändras till rubel, sa Putin under ett tv-sänt möte med sina ministrar.

Europeiska politiker och energibolag uttrycker nu att det inte är ”tillåtet” att ändra på valutan för betalning och att det eventuellt kan röra sig om kontraktsbrott.

Men Putin har gett sin egen centralbank och regering en vecka på sig att hitta en lösning för europeiska klienter så att de kan växla in rubel innan de betalar för gasen.