GEOPOLITIK Allt fler i väst tycks medge att sanktionerna mot Ryssland har varit ett misslyckande och att väst förlorar det ekonomiska ställningskriget. Senast i raden är The Guradians ekonomiredaktör som beskriver effekterna av sanktionerna som ”perverterade” och menar att väst för eller senare måste kompromissa med Ryssland.

När Ryssland invaderade Ukraina i slutet av februari gick ett gemensamt USA, EU och Storbritannien ut och deklarerade att man med sanktioner skulle tvinga Ryssland på fall och få president Vladimir Putin att dra tillbaka sina trupper.

Otaliga sanktionspaket och vapensändningar till Ukraina senare har kraschen av den ryska ekonomin uteblivit och istället för att hamna i ”fritt fall” är den ryska rubeln nu starkare än någonsin.

Den inflytelserika brittiska tidningen The Guardian är senast i raden att medge att det ekonomiska kriget mot Ryssland är ett stort misslyckande och att Putin inte kommer att dra tillbaka några trupper från Ukraina.

Det är tidningens ekonomiredaktör Larry Elliot som skriver i en ledare att det ekonomiska kriget ”verkligen går väldigt dåligt” för väst och att effekterna av sanktionerna är ”perverterade”:

Det finns inga tecken på att Ryssland drar sig tillbaka från Ukraina och detta är knappast överraskande, eftersom sanktionerna har haft en perverterad effekt av att driva upp kostnaderna av Rysslands gas- och oljeexport och på så sätt boostat upp dess handelsbalans enormt och finansierat krigsinsatsen. Under de första fyra månaderna av 2022 kunde Putin skryta om ett överskott i bytesbalansen med 96 miljarder dollar - mer än tre gånger motsvarande siffra under samma period 2021.

Vidare konstaterar Elliot att det senaste oljeembargot som lanserades av EU tidigare i veckan drivit upp oljepriserna ytterligare, vilket gynnat Rysslands ekonomi samtidigt som redan skyhöga bränslepriser blivit ännu högre för konsumenter i väst.

”Ryssland har inga problem att hitta alternativa marknader för energi, med en ökad export under april av olja och gas till Kina med över 50 procent jämfört med förra året”, skriver Elliot.

Ryssland har undvikit en ekonomisk kris - inte Europa

Sanktionerna har inte gått helt obemärkt förbi i Ryssland, men tack vare förberedelser har landet lyckats undvika en ekonomisk kris, enligt Elliot. Detta kan jämföras med situationen i Europa där man inte förberett sig och därmed endast gradvis och långsamt kan anpassa sig för en tillvaro utan rysk energi.

Många menar att Ryssland tack vare sanktionerna inte kommer att kunna få tag i vissa reservdelar till teknologin, men Elliot skriver att det finns gott om länder i världen som är villiga att kringgå väst sanktioner och förse Ryssland med den teknik man behöver.

Enligt Elliot kommer priset för kriget nu bli betydligt högre för väst än vad det blir för Ryssland:

Rysslands invasion av Ukraina har förstärkt en redan hård press på priser. Storbritanniens årliga inflationstakt är nu på 9 procent - den högsta siffran på 40 år - bränslepriser har nått rekordhöga nivåer och taket för energikostnader förväntas öka med 700 - 800 pund [8 500 - 9700 kronor] till oktober.

Västerländska ekonomier står nu inför en period av långsam eller negativ tillväxt och stigande inflation. Elliot menar att situationen kan liknas med stagflationen på 70-talet, då både inflationen och arbetslösheten steg.

Tredje världen står inför svältkatastrofer

Medan man i väst står inför omfattande höjningar av energi- och matpriser kombinerat med inflation och massarbetslöshet kan man enligt Elliot i tredje världen snarare förvänta sig svält och humanitära katastrofer:

I varje multilateral organisation - IMF, Världsbanken, Världshandelsorganisationen och FN - växer rädslan för en humanitär katastrof. Situationen är enkel: Om inte utvecklingsländer är energiexportörer kommer de möta ett trefaldigt dråpslag där bränsle- och matkriser provocerar fram finansiella kriser. Ställda inför valet att föda sin befolkning eller betala sina internationella fordringsägare kommer regeringar att välja det förra.

Sedan krigets början har Sri Lanka redan uteblivit med betalningar av sina statsskulder, men enligt Elliot är det bara början. Han menar att världen inte varit så nära en fullskalig skuldkris sedan början av 90-talet.

Väst måste sluta avtal med Ryssland

Att USA nu börjar sända avancerade vapensystem till ett Ukraina som inte kommit närmare att vinna kriget är enligt Elliot ett verkligt bevis på hur ineffektiva de ekonomiska sanktionerna varit.

”Putin kommer inte att kapitulera ovillkorligt”, skriver han. ”Och risken för att det ekonomiska kriget slår tillbaka är uppenbart: sjunkande levnadsstandard i i-länder, svält, matupplopp och en skuldkris i tredje världen”.

Elliot menar att de ”grymheter” som ryska trupper begått gör kompromisser med Kreml ”svåra att svälja”. Men enligt redaktören talar den ekonomiska verkligheten för att väst för eller senare är tvungna att träffa en överenskommelse med Ryssland.