KRIGSRETORIK Vid ett tal inför helgen återkom Rysslands utrikesminister till en välkänd anklagelse mot västvärlden för att ha ”förklarat totalt hybridkrig gentemot Ryssland” – ett krig vars konsekvenser ”ingen kommer att undgå”.

Redan i mars beskrev Rysslands utrikesminister Sergej Lavrov det ”totala krig” som han menar att väst har inlett mot hans land. Under fredagen återkom han till temat under ett tal vid ett möte med ryska Utrikesministeriet samt Försvarspolitiska rådets forum (SVOP).

Västvärlden har med Lavrovs ord förklarat ”totalt hybridkrig” mot Ryssland och därvid tillgripit metoderna ”öppet rån” och ”statligt sjöröveri”.

Alla utan undantag” kommer att få erfara ”konsekvenserna av detta krig” varnade han, och tillfogade:

— God politisk etikett, anständighet, regler och juridiska normer förkastas helt enkelt, nedstängningskulturen tillämpas på allt ryskt, alla fientliga handlingar mot vårt land är tillåtna – inklusive direkt rån, sade han för att fortsätta på temat ”förutsägbarhet”:

Motparten är irrationell – handlar mot egna intressen på sikt

— De fientliga steg som det kollektiva väst tagit gentemot Moskva under de senaste veckorna har fullständigt undergrävt deras eget rykte som en förutsägbar partner”, förklarade Lavrov och tillade:

— Sådana handlingar leder oss bara närmare uppkomsten av en verkligt multipolär värld, eftersom inte bara Ryssland, utan även många andra länder, nu gör sig mindre beroende av den amerikanska dollarn samt av västerländska teknologier och marknader – man vill nämligen inte längre riskera utsättas för västerländskt sjöröveri, sa utrikesministern, som även förutspådde en motsvarande förändring av världsekonomin:

— Jag är säker på att en konsekvent demonopolisering av världsekonomin inte ska dröja till en avlägsen framtid.