INTERNATIONELLT USA behövde kriget i Ukraina för att befästa sin dominans i Europa, skriver kinesiska experter i statlig media. Dessutom menar man att Sverige och Finlands Nato-ansökningar ytterligare ökar på de spänningar i Europa som USA inte bara välkomnar utan är helt beroende av.

Det är kinesiska Global Times som skriver om hur Nato-expansionen med rekryteringen av Sverige och Finland inte kommer att göra Europa mer säkert.

Enligt den statligt ägda tidningen är det endast Washington som tjänar på krigsalliansens ytterligare utbredning.

Enligt Lü Xiang, som är forskare i studier om USA vid Kinesiska akademin för samhällsstudier, var Ukrainakonflikten nödvändig för att hålla Nato levande och aktuellt.

— Att anstifta och provocera fram en massiv konflikt mellan Ryssland och Ukraina var en nyckelplan som främjats av USA för att rädda livet på Nato, och nu kan vi tydligt se att konflikter och krig är källan till USA:s makt över Europa, säger han.

Lü varnar också för att Washington kan komma att få sin vilja igenom och säger att Ryssland nu är fokuserade på Ukraina, men att det kommer en tid då landet kommer att kunna fokusera på Natos aggressiva expansion.

— Vissa Nato-länder har blivit mer och mer fientliga mot Ryssland, såsom Litauen och Polen, så när Moskva avslutat sin militära operation i Ukraina skulle man kunna hantera dessa länder. Så Europa kommer inte att bli mer säkert med Nato-expansionen utan mer osäkert och farligt, säger han.

Cui Hongjian, som är chef för avdelning för europeiska studier vid Kinas institut för internationella studier beskriver det som att Natos relevans och inflytande minskat för att Washingtons status som supermakt avtagit samtidigt som övriga världen valt att arbeta för fred och samarbete.

En annan, anonym expert på internationella relationer, som Global TImes citerar beskriver det vi nu ser med Ukrainakonflikten och Nato-expansionen som ”när en vampyr behöver nytt blod”. Därför menar han att länder som Kina och Ryssland borde arbeta för deskalering och fred snarare än att ”förse vampyren med färskt blod” genom ytterligare konflikter, då detta endast spelar USA:s dominans i händerna.