USA Antagningskriterier styrda av ”politisk korrekthet” pekas ut som orsak till att UCLA:s medicinutbildning genom sin störtdykning i ranking tycks på väg att helt förlora sin guldglans.

Tidigare en av de högst rankade medicinska utbildningarna i världen, den vid David Geffen School of Medicine vid University of California Los Angeles (UCLA) har klättrat ned väsentligt på U.S. News & World Reports rankinglista för medicinsk utbildning och forskning.

Washington Free Beacon skrev i torsdags om hur skolans antagningsenhets biträdande dekan Jennifer Lucero år 2021 uppgavs ha blivit rasande när en tjänsteman vid enheten ställde några frågor till henne rörande antagningen av en svart student, vars betyg och provresultat under utbildningen låg kraftigt under skolans genomsnitt.

— Så du kände inte till att afroamerikanska kvinnor dör i en högre takt än alla andra, ska Lucero ha frågat till svar, för att sedan hävda att sökandens poäng inte borde spela någon roll, samt att skolan behöver just sådana människor som denna student.

Kaliforniens offentliga skolor får enligt statlig lagstiftning i antagningsprocessen inte beakta sökandes ras. Därför ska Luceros reaktion ha fått några av intagningshandläggarna att känna sig obekväma, och en av dem ska ha kallat hennes kommentar ”olämplig”.

Hårt kämpande mångfalds-studenter

I en rad klagomål till utredare vid universitetets diskriminerings-förebyggande kontor uppger fakultetsmedlemmar att man under flera år i antagningsprocessen ”prioriterat mångfald framför meriter” vilket förklaras ha resulterat i sjunkande kunskaps- och färdighetsnivåer hos elever, som nu kämpar hårt för att klara av sin utbildning .

Inom tre år efter Luceros anställning 2020 sjönk UCLA från 6:e till 18:e plats på U.S. News & World Reports rankinglista för medicinsk utbildning och forskning. Och i några av de årskullar vars elever hon godkänt, misslyckades mer än 50 procent av eleverna på standardiserade tester i akutmedicin, familjemedicin, internmedicin och pediatrik.

— Rasbaserade antagningar har förvandlat UCLA till en misslyckad medicinsk skola, kommenterar en tidigare anställd vid antagningsenheten och fortsätter:

— Vi vill så gärna till varje pris ha den där rasmångfalden att vi är villiga att offra allt annat för att uppnå den.

Enligt informationen om Lucero på skolans webbplats ”deltar” hon aktivt i rekryteringen av underrepresenterade studenter till läkaryrket genom sitt arbete med utbildningar och uppsökande program.

Och dekanens intressen redogörs för på detta sätt:

Som läkare i Chicana är hon särskilt intresserad av mångfaldsfrågor inom medicin och lokala skillnader i erbjudandet av obstetrisk sjukvård till färgade kvinnor.

"Medicinutbildning mot strukturell rasism"

På sidan beskrivs medicinutbildningen vid skolan vara engagerad i ”bekämpandet av strukturell rasism”.