INRIKES. Polisen medger att minnesstunden för den mördade Tommie Lindh var grundlagsskyddad.

Polisen i Västernorrland har fått kritik för att de följde grundlagen och tillät minnesstunden för den mördade unge nationalisten Tommie Lindh.

Bland annat skrev SVT:s lokalredaktion för Västernorrland efter tillställningen att ”ett stort antal poliser fanns plats – men valde att inte ingripa” mot den lagliga sammankomsten.

Västernorrlands socialdemokratiske landshövding Berit Högman ska också ha varit i kontakt med polisen för att avkräva dem svar om varför minnesstunden inte stoppades.

Nu har Polisdistrikt Västernorrland genom Niclas Flodin försvarat sig mot lokala medier och politiker.

— Vi har grundlagar som styr och mötesfriheten är väldigt hårt reglerad, säger han.

Han påpekade vidare att allmänna sammankomster inte behöver tillstånd, samt att de inte kan upplösas ifall inte andra brott begås.

—  Polisens uppdrag är att tillse att det råder ordning och trygghet på platsen och att den som vill yttra sig har möjlighet att göra det. Bedömningen var att de kraven uppfylldes och då finns ingen möjlighet att upplösa sammankomsten, säger Niclas Flodin.

Minnesstunden, som inte hade någon officiell arrangör, är dock i efterhand polisanmäld för brott mot ordningslagen. Detta innebär att polisen utreder vem som arrangerade sammankomsten och kan komma att försöka åtala en sådan enskild individ, men deltagarna som bara deltog i sammankomsten riskerar inte att bli åtalade.


  • Publicerad:
    2020-05-19 21:30